อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

องค์กรเร่ง"อัพสกิล-รีสกิล'ทางรอดฝ่าวิกฤติยุคโควิด!!

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดส่งผลให้เกิด ดิจิทัล ดิสรัปชัน (Digital Disruption) อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 07.07 น.


ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดส่งผลให้เกิด ดิจิทัล ดิสรัปชัน (Digital Disruption) ในหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม

สิ่งที่หลายองค์กรเร่งรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือการ เร่งพัฒนาทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงาน( รีสกิล) รวมถึง พัฒนาเพื่อยกระดับทักษะหรือความรู้เดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น( อัพสกิล)  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้องค์กรมีความแข็งแกร่งพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

ขณะเดียวกันในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรอบปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งรูปแบบ การดำเนินชีวิตและการทำงาน กลายเป็น วีถีชีวิตใหม่ หรือ“นิว นอร์มอล”

ไม่เพียงการเปลี่ยนวีถีชีวิตใหม่เท่านั้น โควิด-19  ยังฟาดหางใส่เศรษฐกิจ จนทำให้หลายองค์กรไปต่อไม่ไหว ล้มหายตายจากไป ส่งคนให้คนตกงานจำนวนมาก การ'อัพสกิล-รีสกิล' ให้ตนเองมีทักษะความรู้ที่มากขึ้นจึงเสมือน ใบเบิกทางให้ตนเองมีโอกาสมากขึ้น

"กานติมา เลอเลิศยุติธรรม" หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท เอไอเอส และ กลุ่มอินทัช, กรรมการ บริษัท เลิร์นดิ จำกัด บอกว่า  บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นในการ ดิสรัปชัน ด้านต่างๆ ใครที่ติดว่าเมื่อโควิดหมดไปแล้วทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิม อย่างได่เข้าใจแบบนั้น สิ่งเราเจอกันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเริ่มต้นเท่านั้น เราจะเจอกับการ ดิสรัปชัน ที่ถี่ขึ้น แรงขึ้น และเร็วขึ้น ทุกคนจึงต้องมีการปรับตัว เทคโนโลยีอะไรที่จะมาช่วยพัฒนาคนให้อัพสกิล จึงมองว่า เอดเทค(EdTech) จะเป็นตัวช่วยยกระดับความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยได้และจากความสำเร็จของ “เอไอเอส อคาเดมี่” ตลาดระยะเวลา 6 ปี ในการสะสมองค์ความรู้เรื่องการพัฒนา บุคลากรภายในองค์กรกว่า 13,000 คน ให้มีความพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  มาวันนี้ เอไอเอส จึงได้ต่อยอดเป็น “เลิร์นดิ ”  (LearnDi by AIS Academyแพลตฟอร์มที่รวมคอร์สอบรมทักษะแบบออนไลน์ โดยรวมมือกับพันธมิตรในวงการสตาร์ทอัพ สาย เอดเทค ประกอบด้วย อินเว้นท์ , เอสอีเอซี ,ฮิวแมนนิก้า, โคนิเคิล , นีโอ อคาเดมี่ บาย ซีเอ็มเอ็มยู ,บียอนด์ เทรนนิ่ง และ ด็อกเตอร์ เอ ทู แซด

หวังที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศผ่านการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากร ด้วยการติดอาวุธ ทางปัญญา เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทย

การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร และตัวบุคลากรเอง เมื่อบริบทของการศึกษาที่เปลี่ยนไป การสร้างองค์ความรู้ผ่านการนำส่งความรู้รูปแบบใหม่และ ผสาน ความสามารถ ทางดิจิทัล ที่เปิดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างหลากหลายเสริมศักยภาพบุคลากรขององค์กรไทยให้ก้าวทัน การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของคนที่ยังต้องการหาความรู้ ทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ แต่การเข้าถึงหลักสูตร หรือคอนเทนต์ดีๆ ยังมีข้อจำกัด จึงได้จับมือกับพันธมิตรพัฒนาเลิร์นดิ ขึ้นมาตอบโจทยในส่วนนี้ ให้คนไทยได้มีทางเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาตนเองบนเน็ตเวิร์คที่มีความสมบูรณ์ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ เป็นเสมือนฮับหรือศูนย์กลางด้านองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆ
 
นอกเหนือจากการมีพันธมิตรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่มาร่วมกันเสริมศักยภาพแล้ว อีกหนึ่งจุดเด่นของ เลิร์นดิ คือการทำงานร่วมกับคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาแบบวัดศักยภาพส่วนบุคคลสำหรับคนไทย (Self-Competency Assessment) รวมถึงแบบทดสอบวัดศักยภาพส่วนบุคคลด้านดิจิทัล (Self-Digital Competency Assessment) เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจศักยภาพตัวเองก่อนการนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสม สุดท้ายเมื่อเรียนจบก็จะได้รับ E-Certificate ที่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการเรียนรู้รูปแบบใหม่ด้าน "ปรง ธาระวานิช" หัวหน้าสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคล บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เวอร์วิส บอกว่า หลังจากโควิด-19 ระบาด ถือเป็นตัวเร่งให้เกิดวีธีหรือกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ซึ่งจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โดยเฉพาะการเรียนผ่านออนไลน์ที่จะเป็นแทรนด์ไปทั่วโลก ซึ่งเห็นได้แล้วในหลายสถาบันการศึกษา และองค์การต่างๆ

ซึ่งเลิร์นดิ จะมีคอสร์อบรมทั้งแบบฟรี และมีค่าใช้จ่าย ซึ่งที่ผ่านมาก็มีติดต่อเข้ามาจำนวนมาก หลังจากเห็นความสำเร็จของเอไอเอส อคาเดมี่ อย่างก็ตามสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะก็สามารถเรียนได้ โดยมีคอร์สฟรี เพียงใช้อีเมล์ล็อคอินก็สามารถทดลอง เรียนออนไลน์ได้ทันทีที่ https://www.aisacademy.com

สำหรับคอร์สที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มมีมากกว่า 250  หลักสูตร  อาทิ หมวดรู้ทันเทคโนโลยี (Information Technology) รวบรวมความรู้เรื่องเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 5จี, เอไอ,  เออาร์ พร้อมทั้งการรับมือกับภัยไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและเตรียมพร้อมตัวเอง และองค์กร

หมวดสร้างความพร้อมในการทำธุรกิจ (Entrepreneur)มีความรู้ และเคล็ดลับที่หลากหลายในแง่มุมต่างๆ ที่ควรเตรียมความพร้อม เช่น ด้านการตลาด การขาย การดูแลพนักงาน หรือแนวทางต่างๆ ในแง่มุมการทำธุรกิจที่ง่ายต่อความเข้าใจ และนำไปลองปรับใช้ในการบริหารจัดการกิจการหมวดการสื่อสาร (Communication )รวบรวมแนวคิด เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการต่างๆ สำหรับการสื่อสาร เพื่อให้ทุกคนสามารถสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง ไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวัน งาน หรือสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   นอกจากนี้ยังมีหมวดภาษา (Language) ที่ใช้ในการสื่อสาร หรือหรือทำงาน และหมวดการพัฒนาตนเอง (General) มีองค์ความรู้ เทคนิค และแนวทางที่จำเป็น เพื่อให้ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ของตัวเอง ทั้งด้านทักษะและจิตใจ ฯลฯ

นอกจากนี้ในอนาคตยังได้เตรียมพัฒนาสตูดิโอ การเรียนรู้แบบ เออาร์ และวีอาร์ ทำให้เสมือนนั่งเรียนอยู่ ในห้องเรียนจริง เป็นวัน สต็อปเซอร์วิส ในการเรียนรู้อย่างแท้จริงด้วย.
 
------------------------
จิราวัฒน์ จารุพันธ์
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น