อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

เทคโนโลยีกับงาน"ศิลปหัตถกรรมไทย"

ประเทศไทยนอกจากจะมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว ในส่วนของงาน“ศิลปหัตถกรรมไทย” ก็เป็นที่รู้จัก.... อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 07.15 น.


ประเทศไทยนอกจากจะมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว ในส่วนของงาน“ศิลปหัตถกรรมไทย” ก็เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศเช่นกัน

ไม่ว่าจะเป็นงาน การปั้นและหล่อ การทอ หรือเย็บปักถักร้อย การแกะสลัก การเขียนหรือการวาด รวมถึงการจักสาน ฯลฯ
        
เสน่ห์ของงาน“ศิลปหัตถกรรมไทย” นอกจากความสวยงามแล้วยังมีความ “วิจิตรบรรจง” ที่ผู้สร้างสรรค์งานตั้งอกตั้งใจทำอย่างประณีตงดงาม จนใครพบ ใครเห็น ก็ต้องทึ่งในงานฝีมือเหล่านี้โดยเฉพาะความสนใจของชาวต่างชาติ หรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทย หากมีโอกาสได้เห็นงาน“ศิลปหัตถกรรมไทย” เหล่านี้จะต้องหยิบจับซื้อติดไม่ติดมือกลับไปจำนวนไม่น้อย

อย่างไรก็ตามสินค้าศิลปหัตถกรรมของไทย ส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือพื้นบ้านที่สร้างสรรค์จากฝีมือชาวบ้าน ที่มักจะประสบปัญหา การหาตลาด หรือช่องทางการขายที่หลากหลาย ซึ่งการขายผ่านหน้าร้าน หรือ การร่วมกลุ่มในชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง อาจไม่เพียงพอในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของโควิด-19  ที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวหายไปแถบจะเป็นศูนย์การหาตลาด หรือเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพื่อช่วยให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ สร้างสรรค์ค์งานศิลปหัตถกรรมไทย ให้มีรายได้และลดผลกระทบในช่วงวิกฤตินี้

ซึ่งทาง ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  หรือ SACICT ในฐานะที่ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประกอบอาชีพเพื่อสร้างงานศิลปหัตถกรรมไทย และสนับสนุนด้านการตลาดให้กับงานศิลปหัตถกรรมไทย

พร้อมทั้งส่งเสริมช่องทางด้านการตลาด การขยายตลาด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมไทยในการจำหน่ายสินค้า ก็ได้เร่งดำเนินการเรื่องนี้โดย นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  บอกว่า SACICT ได้ จัดทำโครงการขยายช่องทางการตลาด อี-คอมเมิร์ซ( E-Commerce) ขึ้น โดยผ่านช่องทาง SACICT Shop Mobile Application ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ โดยจะสามารถเปิดใช้งานให้ผู้สนใจเข้าไป เลือก ช้อปสินค้าออนไลน์ได้เร็วๆนี้

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ซื้อจากทั่วโลกสามารถติดต่อซื้อขายกับผู้ผลิตงานหัตถกรรมไทยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมไทยในตลาด โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย

ขณะเดียวกันจะเป็นการประชาสัมพันธ์ และเป็นคู่ค้ากับธุรกิจอื่น เพื่อที่จะสร้างตลาดแบรนด์ของ SACICT ให้เติบโต สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วประเทศและทั่วโลกด้วย

“ SACICT จะเพิ่มโอกาสทางการขาย ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ซึ่งตลาด อี-คอมเมิร์ซ ยังจะสามารถช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทั้งผู้ขายและผู้บริโภค ข้อมูลการตลาด ข้อมูลการซื้อขาย อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังมีระบบที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพได้”นายพรพล  บอกต่อว่า แบรนด์ SACICT จะเป็นเจ้าแรกของประเทศที่ทำตลาด อี-คอมเมิร์ซ นำสินค้างานศิลปหัตถกรรมของไทยส่งออกไปต่างประเทศ ทำให้งานศิลปหัตถกรรมเป็นที่รู้จักและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และผลลัพท์ที่ตามมาคือจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับสมาชิก SACICT ได้อย่างมหาศาล

อย่างไรก็ตามนอกจากงานส่งเสริมการตลาดและการขายแล้ว การอนุรักษ์ หรือสืบสานความรู้ในงานศิลปหัตกรรม ก็เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้ ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทย อยู่คู่ประเทศไทย ต่อไป เพราะปัจจุบันผู้ผลิต หรือช่างฝีมือ งานศิลปหัตกรรม มีลดจำนวนลง และส่วนใหญ่จะเป็นคนสูงอายุ เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่นิยมสานต่อ ที่จะประกอบอาชีพ หรือเป็นผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมเหล่านี้ซึ่งเรื่องนี้ นายพรพล บอกว่า  สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ทำให้คนไม่สามารถ ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ยิ่งทำให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้โซเซียลเน็ตเวิร์ก และการใช้สื่อออนไลน์ รวมถึงการสืบค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย

ทาง  SACICT จึงมีแนวทางพัฒนาระบบ E-Library หรือ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้านงานศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้นักสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย ผู้ประกอบการ คนรุ่นใหม่ รวมถึงประชาชน ใช้เป็นเครื่องมือสืบค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทย (SACICT Arts and Crafts Knowledge Center)  

โดย ระบบ SACICT E-library เป็นแพลตฟอร์มเว็บไซต์ www.sacict.or.th/th และ SACICT Application ที่ใช้จัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทยทั้งผลงานจากครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตกรรม โดยแบ่งเป็นประเภทของงานศิลปหัตถกรรมไทย และหมวดหมู่องค์ความรู้เชิงช่างต่างๆและในอนาคต SACICT E-Library จะสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายคนรักงานศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมไทยของอาเซียน (Asean Art and Craft Hub) โดยจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลได้ในเร็วๆนี้
             
ทั้งหมดนอกจากจะเป็นการยกระดับงานศิลปหัตถกรรมไทย แล้วยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ของผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมไทย โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามเป้าหมายในโลกแห่งยุคดิจิทัล.

จิราวัฒน์ จารุพันธ์


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 77