เมื่อวันที่ 30 เม.ย. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ยืนยันขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้มีการประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น (endemic disease) แม้รัฐบาลและ ศบค. ได้มีการผ่อนคลายปรับมาตรการต่างๆ แล้ว แต่ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์และค่าเป้าหมายที่กำหนด เช่น ผู้ป่วยรายใหม่ไม่เกิน 10,000 ราย/วัน อัตราป่วยตาย น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขต่อเนื่อง เพื่อเตรียมรองรับในอนาคตเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ที่จะประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นต่อไป โดยยืนยันจะไม่กระทบในส่วนการรักษาพยาบาล เพราะระบบการคลัง ระบบ สปสช. ยังคงเข้าดูแลเช่นเดิม ตามสิทธิที่ทุกคนมีสิทธิการรักษาสิทธิใดสิทธิหนึ่งอยู่แล้ว ทั้งบัตรทอง ประกันสังคม และบัตรข้าราชการ เป็นต้น

นายธนกร กล่าวอีกว่า ล่าสุดสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งสายการบินทั่วโลกถึงมาตรการที่ปรับปรุงในการเดินทางทางอากาศเข้ามายังประเทศไทยแล้ว เพื่อสร้างความเข้าใจและให้สายการบินปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.65 เป็นต้นไป พร้อมเน้นย้ำและขอความร่วมมือสายการบินให้ช่วยตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารและเฝ้าระวัง อย่างเคร่งครัดตามมาตรการใหม่ รวมทั้งให้สายการบินแจ้งข้อมูลผู้โดยสารให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อสามารถเตรียมพร้อมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางเข้าประเทศตามมาตรการใหม่ได้อย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ