สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 4 พ.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 9,288 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 9,268 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 20 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,067,389 ราย หายป่วยกลับบ้าน 19,119 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,984,816 ราย กำลังรักษา 108,654 ราย

นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,638 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 21 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 20.4

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,290,824 ราย หายป่วยแล้ว 4,153,310 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 82 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 28,860 ราย