จากกรณีที่มีโพสต์แฉโครงการตกแต่งซุ้มสะพานลอยในพื้นที่ อบต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ งบประมาณกว่า 35 ล้านบาท แต่ซุ้มดังกล่าวกลับถูกทิ้งกองไว้ที่บริเวณกิ่งแก้วซอย 2 ซึ่งซุ้มที่ถูกทิ้ง เป็นซุ้มในโครงการทำซุ้มลายไทยตามสะพานลอยคนข้ามถนนกิ่งแก้ว ประมาณ 11 สะพานลอย

ล่าสุด นางสาววันทนา สิงหาพันธุ์ ปลัด อบต.ราชาเทวะ รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ได้ออกมาชี้แจงในเรื่องดังกล่าวว่า ตนเพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง ปลัด อบต. แห่งนี้ยังไม่ถึงสัปดาห์ ซึ่งหลังจากที่เป็นกระแสข่าวในเรื่องนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นทราบว่า เป็นโครงการของผู้บริหารเดิมในงบประมาณ ปี 2564 ชื่อโครงการ จัดทำซุ้มสะพานลอยเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งจำนวน 11 จุด โดยติดตั้งสะพานลอยละ 2 ด้าน งบประมาณ 35,300,000 บาท ราคากลาง 35,508,550 บาท

ที่ผ่านมาพบว่า บริษัทเอกชนผู้รับจ้างดังกล่าวผิดสัญญาและไม่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระเบียบของทางราชการ ทำให้มีคำสั่งให้ยกเลิกสัญญาและยึดเงินประกันสัญญาจากผู้รับเหมาเป็นเงินกว่า 1.7 ล้านบาท โดยขณะนี้จากการตรวจสอบพบว่าทาง อบต.ราชาเทวะ ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกงานงบประมาณดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนซุ้มที่ถูกนำไปวางบริเวณดังกล่าว เป็นทรัพย์สินของผู้รับจ้าง ที่ไม่เช่าที่ดินเอกชนในการวางซุ้มดังกล่าว ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทาง อบต.และ อบต.ไม่สามารถเข้าดำเนินการซุ้มดังกล่าวได้เพราะเป็นทรัพย์สินของทางบริษัท ส่วนโครงการดังกล่าวขณะนี้สั่งให้ยกเลิกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดจะต้องรอคณะผู้บริหารชุดใหม่ที่จะเข้าดำเนินการว่าจะทำต่อหรือหยุดโครงการนี้ถาวร