สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 29 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 17,669 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,408 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 261 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 532,167 ราย หายป่วยกลับบ้าน 9,798 ราย หายป่วยสะสม 343,066 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 165 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 4,562 รายแล้ว