เมื่อวันที่ 29 ก.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “อยากบอกลุงตู่ ถ้าต้องตัดสินใจทางการเมือง ลาออกดีกว่ายุบสภา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รัฐบาลมีความล้มเหลวในการแก้ปัญหา และไม่สามารถรับมือกับวิกฤติโควิด-19 ได้ในขณะนี้ จนทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจเกิดขึ้นในหมู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ และมีการเคลื่อนไหวกดดันให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความรับผิดชอบทางการเมือง ด้วยการลาออกหรือยุบสภานั้น”

ส่วนตัวเห็นว่า ทางออกของวิกฤติโควิด-19 ในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก เป็นแนวทางที่ดีที่สุด เพราะการลาออก จะไม่ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินสะดุดลง การเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่ จะใช้เวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น ให้สมาชิกรัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภา และจัดตั้งคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะใช้เวลาไม่นาน ก็สามารถที่จะได้รัฐบาลชุดใหม่บริหารประเทศต่อไปในทันที

ส่วนการยุบสภา จะมีปัญหาตามมามากมาย เช่น 1.ความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการเลือกตั้งประมาณ 3 เดือน

2.สถานการณ์ช่วงการระบาดของโควิด-19 ไม่เอื้ออำนวยต่อการหาเสียงเลือกตั้ง

3.ต้องใช้เวลาในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานาน เหมือนกับเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา

4.ความผิดพลาดในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากสภาผู้แทนราษฎร แต่เป็นความผิดพลาดในการบริหารราชการเป็นของรัฐบาล

5.การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังไม่สำเร็จ การเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดิม ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด

6.เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณจัดการเลือกตั้งใหม่ น่าจะนำงบประมาณดังกล่าวมาซื้อวัคซีนฉีดให้กับประชาชนดีกว่า

ผมเห็นว่าการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นทางออกที่ดีที่สุดของบ้านเมือง การลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จะไม่ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองแย่ลง หรือการบริหารราชการแผ่นดินขาดตอน เพราะถ้าประเทศชาติได้รัฐบาลใหม่ ที่ประชาชนมีความเชื่อมั่น ก็จะทำให้การแก้ปัญหาของประเทศ เป็นไปด้วยความราบรื่น ได้รับความร่วมมือ ศรัทธาเชื่อมั่น จากประชาชนทั่วทั้งประเทศเป็นอย่างดี.