เมื่อวันที่ 7 พ.ค. นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ว่า ปัจจุบันสถานการณ์โควิด จ.ภูเก็ต มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนและเห็นได้ชัด มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่า 100 คนต่อเนื่องมาแล้วกว่า 10 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 65 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 57 ราย วันที่ 2 พ.ค. 65 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 44 ราย วันที่ 3 พ.ค. 65 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39 ราย วันที่ 4 พ.ค. 65 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 53 ราย วันที่ 5 พ.ค. 65 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43 ราย วันที่ 6 พ.ค. 65 มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41 ราย โดยทั้ง 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-6 พ.ค. 65 ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด

“เมื่อจำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างชัดเจน จำนวนผู้ฉีดวัคซีนมีมากขึ้น และขณะนี้อยู่ในช่วงที่ประเทศไทยเตรียมตัวเข้าสู่โรคประจำถิ่น การจะเข้าสู่โรคประจำถิ่นต้องมีอัตราตายที่น้อยกว่า 0.1% ติดต่อกัน 2 อาทิตย์ ต้องมีเปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนครอบคลุมเกิน 60% ให้ความสำคัญกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ควรเกิน 60% เช่นกัน”

สสจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ถ้าดูตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดภูเก็ต ช่วงนี้มีผู้ป่วยน้อยลงเตรียมพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่น เกณฑ์ต่างๆของภูเก็ตตายน้อยกว่า 0.1% ติดต่อกัน 2 อาทิตย์แล้ว การฉีดวัคซีนครบหมายความว่า 3 เข็ม เกิน 60% ในขณะนี้ภูเก็ตได้ฉีดวัคซีนเกิน 60% แล้ว โดยฉีดเข็มที่ 1 ได้ 94% เข็ม 2 ได้ 89% เข็ม 3 ฉีดได้ 67% เข็ม 4 ได้ 38% ในกลุ่มย่อยผู้สูงอายุ วัคซีนครบ 3 เข็ม ฉีดได้ 52.69% ต้องฉีดกลุ่มนี้ให้ได้ 60% และให้ความสำคัญกลุ่ม 608 ด้วย ที่ผ่านมา ผู้ที่เสียชีวิตเป็นกลุ่ม 608 ประมาณ 80-90% และไม่ฉีดวัคซีนจึงขอเชิญชวนคนที่มีอายุกลุ่ม 60 ปีขึ้นไป เข้ามารับวัคซีนด้วย ส่วนกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงจะมีเจ้าหน้าที่ อสม.เข้าไปฉีดวัคซีนให้ถึงบ้าน และสำหรับกลุ่มนักเรียนจะมีการเข้าไปฉีดวัคซีนให้ที่โรงเรียน มีวัคซีนเพียงพอ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนดูแลตัวเองตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น และฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม ขอให้สถานประกอบการร้านค้าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามที่ได้ปฏิบัติกันมา เพื่อร่วมกันเดินหน้าเศรษฐกิจต่อไป ขณะเดียวกันในวันที่ 16 พ.ค.65 สำนักงานสาธารณสุข จ.ภูเก็ตจะปิดคลินิกอุ่นใจอย่างเป็นทางการ โดยผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการที่คลินิกทางเดินหายใจที่ รพ.ตามสิทธิ์ของประชาชน.