เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่วัดหนองแจง ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง และชาวบ้าน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองแจง ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่าของประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ และระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

โดยภายในงานนอกจากจะจัดให้มีขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ขบวนเซิ้งบั้งไฟ การละเล่นพื้นบ้านแบบวิถีไทย และการจุดบั้งไฟขึ้นสูงเพื่อเป็นการบูชาพญาแถน ซึ่งถือเป็นไฮไลต์สำคัญของงานแล้ว ชาวบ้านบางหมู่บ้านยังได้นำไม้มาแกะสลัก รูปร่างคล้ายปลัดขิก ขนาดต่างๆ มาตกแต่งขบวนรถ เพื่อเรียกความเฮฮา ในขณะที่มีผู้ใหญ่บ้านหญิงรายหนึ่งได้นำไม้ที่แกะสลักเป็นรูปปลัดขิกมาประยุกต์ใช้เป็นไมโครโฟน ซึ่งก็สร้างสีสันความสนุกสนาน และสร้างความสนใจแก่ผู้ที่มาเที่ยวชมงาน ตลอดจนนักท่องเที่ยว และผู้ที่สัญจรผ่านไปมาตามทางหลวงหมายเลข 21 ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ได้เป็นอย่างดี

นายณรงค์ สร้อยวิเชียร นายก อบต.หนองแจง เปิดเผยว่า งานประเพณีบุญบั้งไฟของชาว ต.หนองแจง เป็นประเพณีประจำท้องถิ่นที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย เพื่อบูชาพญาแถน ขอฟ้าฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ที่ทำสืบทอดกันมานานกว่า 50 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 เนื่องจากชาวบ้าน ต.หนองแจง ส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากหลายจังหวัดในภาคอีสาน มาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่ ต.หนองแจง จึงได้นำวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ มาถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

และในขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่กำลังสนุกสนานไปกับขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ขบวนเซิ้งบั้งไฟ และขบวนแห่วิถีไทย มุ่งหน้าไปวัดหนองแจงอยู่นั้น ก็ได้มีชาวบ้านอีกกลุ่มที่อยู่รอลุ้นเลขเด็ดจากก้านธูปหน้าศาลปู่เสือ ที่ทางนายก อบต.หนองแจง ได้หยุดขบวนแห่เพื่อจุดธูปไหว้สักการะขอพรพร้อมรำถวาย ซึ่งทำเป็นประจำทุกปี โดยศาลปู่เสือแห่งนี้ เป็นศาลที่อยู่คู่กับชาว ต.หนองแจง มายาวนาน อีกทั้งมีความศักดิ์สิทธิ์ ที่ผ่านมามีชาวบ้านจำนวนมากที่มากราบไหว้ขอพรต่างก็สมหวังกันไปถ้วนหน้า และครั้งนี้ก็เช่นกัน ชาวบ้านเชื่อว่าปู่เสือจะดลบันดาลเลขเด็ด งวดวันที่ 16 พ.ค.65 ให้อย่างแน่นอน และเลขเด็ดที่ชาวบ้านรอคอยที่ก้านธูปก็คือ 865