เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีหนังสือคำสั่งด่วนที่สุด ส่งถึงหน่วยงานภายใต้สังกัดกองบัญชาการกองทัพบกทั่วประเทศ โดยมีข้อความในหนังสือ ระบุว่า ตามที่ได้ปรากฏการผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาด้านการตลาดด้วยเนื้อหา ที่ไม่เหมาะสม ในลักษณะที่เป็นการบ่อนทำลาย ซึ่งกระทบกระเทือนต่อจิตใจของคนไทยและลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ของแพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ บริษัท ลาซาด้า จำกัด

ดังนั้น พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก​ (ผบ.ศปก.ทบ.) ได้สั่งการในการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.) เมื่อวันที่ 9 พ.ค.65 โดยไม่อนุญาตให้มีการส่งสินค้าจากแพลตฟอร์มฯ ของบริษัทดังกล่าว ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบก​ (บก.ทบ.) และหน่วยทหารของกองทัพบก รวมทั้งห้ามทุกหน่วยทหารหรือกิจการใดๆ ของกองทัพบก ใช้บริการสั่งสินค้า จากแพลตฟอร์มฯ ของบริษัทดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบการกระทำผิดต่อกรณีดังกล่าว จะถือว่าเป็นความบกพร่องของ ผู้บัญชาการหน่วย และขอให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก​ (นขต.ทบ.) และหน่วยรอง รวมทั้งกิจการต่างๆ ของกองทัพบก ยืดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด.