สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 10 พ.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 6,230 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 6,226 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,114,133 ราย หายป่วยกลับบ้าน 11,132 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,059,876 ราย กำลังรักษา 80,002 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,337,568 ราย หายป่วยแล้ว 4,228,370 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 53 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 29,196 ราย