เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่กรมราชทัณฑ์ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์จะเปิดให้มีการเยี่ยมญาติได้ปกติที่หน้าเรือนจำตามความพร้อมของแต่ละเรือนจำและทัณฑสถานตั้งแต่วันนี้ เบื้องต้นมีเรือนจำสีขาวที่พร้อมเปิดเต็มระบบจำนวน 124 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 19 แห่ง ยังไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศขณะนี้มีประมาณ 260,000 คน ได้รับการฉีดวัคซีนครบโด๊สแล้ว 92 เปอร์เซ็นต์ ฉีดวัคซีนเข็มสามแล้ว 156,750 คน และวัคซีนเข็มที่ 4 จำนวน 14,000 คน จึงทำให้การบริหารจัดการในเรื่องการดูแลผู้ต้องขังสะดวกมากขึ้น และการเปิดเยี่ยมญาติแบบเห็นหน้า จะทำให้ผู้ต้องขังมีความรู้สึกผ่อนคลายและลดปัญหาความเครียดได้มากขึ้น

“ตั้งแต่เดือน เม.ย.64 เป็นเวลาประมาณ 1 ปี กรมราชทัณฑ์ไม่ให้ญาติเข้าเยี่ยม แต่อนุญาตให้ผู้ต้องขังและญาติสามารถติดต่อกันได้โดยคุยผ่านระบบออนไลน์ และฝากซื้อของเยี่ยมให้กับผู้ต้องหาทางออนไลน์ได้ตามปกติ แต่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มผ่อนคลายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม แม้จะเปิดให้มีการเยี่ยมญาติแล้ว แต่ญาติที่ต้องการเข้าเยี่ยมต้องจองคิวล่วงหน้า และที่สำคัญญาติต้องได้รับวัคซีนครบโด๊ส พร้อมแสดงหลักฐานยืนยันการตรวจเชื้อโควิดด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงก่อนเข้าเยี่ยม” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว

นายอายุตม์ กล่าวอีกว่า สำหรับการเข้าเยี่ยมจะจำกัดให้เป็นรอบ วันละ 5 รอบ ในช่วงเช้า 3 รอบ และช่วงบ่ายอีก 2 รอบ โดยให้เยี่ยมได้ไม่เกินรอบละ 15 นาที และจะเว้น 1 ชั่วโมง เพื่อทำความสะอาดห้องเยี่ยมญาติ ส่วนญาติผู้ต้องขังรายใด ที่ไม่สะดวกเดินทางมาเยี่ยมที่เรือนจำ ยังสามารถเยี่ยมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตามปกติ โดยเฉพาะในเรือนจำและทัณฑสถานที่ยังพบการติดเชื้อในแดน.