น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 พ.ค. เห็นชอบปรับเงื่อนไขโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 63/64 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยเพิ่มสิทธิกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังครอบคลุมตั้งแต่ 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63 จากเดิมต้องแจ้งปลูกตั้งแต่ 1 เม.ย.เป็นต้นไป ทำให้เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังได้รับสิทธิเพิ่มถึง 120,148 ครัวเรือน จากเดิม 84,186 ครัวเรือน รวมเกษตรกรที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 204,334 ครัวเรือน และใช้วงเงินชดเชยตามงบประมาณเดิม 1,191.18 ล้านบาท ที่ ครม.ได้เคยอนุมัติไว้แล้ว

ทั้งนี้ การอนุมัติ ครม.ในครั้งนี้เป็นการทบทวนมติ ครม.เดิม เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 ที่ผ่านมา แต่ยังมีเกษตรไม่ได้เข้าเกรฑ์รับสิทธิจึงขยายให้ครอบคลุมเพิ่มเติม โดยเงื่อนไขคือมีช่วงเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 8-12 เดือน และไม่ซ้ำแปลง ที่มีสิทธิตามโครงการประกันรายได้ฯ ปี 63/64 จากเดิม กำหนดต้องไม่เคยได้รับสิทธิในโครงการประกันรายได้ ปี 62/63 ทำให้มีเกษตรกรได้รับสิทธิตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 63/64 จากเงื่อนไขใหม่นี้เพิ่มขึ้น 120,148 ครัวเรือน

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.ยังรับทราบผลการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 63/64 ซึ่งได้จ่ายเงินชดเชยเกษตรกรไปแล้วรวม 3,652.15 ล้านบาท คิดเป็น 38.16% ของวงเงินชดเชยทั้งหมด 9,570.96 ล้านบาท ส่วนโครงการปี 64/65 ยังไม่มีการจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรทั้ง 6 งวด เนื่องจากราคาอ้างอิง 2.6-2.74 บาทต่อกิโลกรัม สูงกว่าราคาประกันรายได้ที่ 2.5 บาทต่อกิโลกรัม