เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. ขอเรียนประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือพิจารณาไตร่ตรอง การเลือกใช้สินค้าหรือบริการจากการโฆษณา หรือนำเสนอสินค้าในทุกรูปแบบที่ใช้อาการป่วย ความพิการ หรือ ความบกพร่องของบุคคล มาเป็นส่วนประกอบในการนำเสนอเพื่อชักชวนให้ซื้อสินค้า เนื่องจากกระทบต่อความรู้สึกของสังคมและเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม

จากกรณีที่มีแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์แห่งหนึ่ง ได้ลงโฆษณาและเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะล้อเลียน ผู้ป่วยความพิการหรือความบกพร่องของบุคคล จึงขอฝากให้ประชาชนใช้วิจารณญาณ ในการรับชมและใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ซึ่งกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่สังคมไม่ควรยอมรับหรือปล่อยผ่าน โดยปกติแล้วเรื่องลักษณะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในอารยประเทศ รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการ เจ้าของผลิตภัณฑ์ เจ้าของบริษัทโฆษณา เจ้าของสื่อในรูปแบบต่างๆ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ ช่วยคัดกรองโฆษณาหรือรูปแบบการนำเสนอที่ใช้การล้อเลียนความป่วย ความพิการ หรือความบกพร่องส่วนบุคคล ก่อนจะนำเสนอเพื่อชักชวนให้ซื้อขายสินค้า

พ.ต.อ.กฤษณะ กล่าวว่า การกระทำในลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯและที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14(3) มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รองโฆษก ตร. กล่าวอีกว่า ในส่วนของความคืบหน้าการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องการโฆษณาหรือนำเสนอที่มีลักษณะล้อเลียน ส่อเสียด ถึงอาการป่วย ความพิการหรือความบกพร่องของบุคคล ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องของพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ซึ่งได้ประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ในการปิดกั้นเนื้อหาที่มีการเผยแพร่ดังกล่าวตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป