พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.50 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 12 พ.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน ลิตรละ 48.76 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 41.35 บาท, E20 ลิตรละ 40.24 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 41.08 บาท, E85 ลิตรละ 34.24 บาท, ดีเซล B7 ลิตรละ 31.94 บาท, ดีเซล B10 ลิตรละ 31.94 บาท, ดีเซล B20 ลิตรละ 31.94 บาท, ดีเซลพรีเมียม B7 39.36 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร