เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บนโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์ข้อความจากแฟนเพจเฟซบุ๊ก สภานิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับเรื่อง การยกเลิกใช้คำนำหน้าในการระบุเพศ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ โดยระบุว่า “สภานิสิตเริ่มแล้ว! ประกาศสภานิสิต 001/2565 ในการยกเลิกการใช้คำนำหน้าในการระบุเพศ เพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภายในองค์กรสภานิสิต

ตามที่สภานิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ตั้งแต่ริเริ่มในการผลักดันให้นิสิตที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถแต่งกายตามเพศวิถีได้ รวมไปถึงการสวมชุดครุยตามเพศวิถี ซึ่งในปีนี้ก็จะมีการผลักดันความเท่าเทียมทางเพศในมิติอื่น ๆ เช่นเดียวกัน

เรื่องของการยกเลิกการใช้คำนำหน้าก็ถือเป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะจะเป็นการเคารพสิทธิเสรีภาพของเพื่อนสมาชิกสภานิสิต ทั้งนี้ สภานิสิตพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานนำร่อง และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย #สภานิสิตเพื่อมวลนิสิต #สภานิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา #ทีมบูรพา #BUUSC #นิสิตเท่าเทียม #ความเท่าเทียมทางเพศ #เสรีภาพทางเพศ”..

ขอบคุณภาพประกอบ : สภานิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา