จากกรณีนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “สถานการณ์บ้านเมืองมาถึงขนาดนี้ แต่ยังไม่มีความคิบหน้าวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” สมาคมรพ.เอกชน สั่งจองไปที่ องค์การเภสัชกรรมนานแล้ว 10 ล้านโด๊ส ได้รับคำบอกเล่าจากรพ.เอกชนแค่ว่า คาดการณ์ว่าจะเข้ามาตุลาคมนี้ องค์การเภสัชกรรมเป็นองค์กรเดียวที่สั่งซื้อได้ เพราะเขาขายให้รัฐ หรือตัวแทนรัฐเท่านั้น กฎหมายเปิดทางแล้ว พร้อมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อย.ก็รับรองโมเดอร์นาไปนานแล้ว หลายคนไม่เข้าใจว่า องค์การเภสัชกรรมทำอะไรอยู่ กราบเลยครับ”   
 
ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา ว่า ในการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนทางเลือก องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดซื้อระหว่างบริษัทซิลลิก ฟาร์มา จํากัด กับรพ.เอกชน ตามแนวทางข้อกำหนดการดำเนินงานของบริษัทโมเดอร์นาต่างประเทศ องค์การเภสัชฯ ไม่ได้เป็นผู้นำเข้า ขณะนี้องค์การเภสัชฯ อยู่ในขั้นตอนการจัดทําร่างสัญญา ระหว่างองค์การเภสัชฯ กับบริษัทซิลลิกฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศใกล้เสร็จแล้ว อาทิ สัญญาซื้อขาย สัญญา บริการ หลังจากนั้นองค์การเภสัชฯ จะส่งร่างสัญญาซื้อขายดังกล่าวให้อัยการสูงสุดพิจารณา คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาซื้อขาย (Supply Agreement) กับบริษัทซิลลิกฯ ได้ในต้นเดือน ส.ค. 2564

นพ.วิฑูรย์ กล่าวว่า ทั้งนี้ องค์การฯ ได้มีการชี้แจงแนวทางการดําเนินการดังกล่าวให้กับทางสมาคมรพ.เอกชน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า องค์การฯ จะได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากบริษัทซิลลิกฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตทะเบียนวัคซีนในประเทศไทย จํานวน 5 ล้านโด๊ส โดยทางบริษัทซิลลิกฯ จะทยอยจัดส่งให้องค์การฯ ในไตรมาสที่ 4/2564 ถึงเดือน ม.ค. 2565 ซึ่ง ที่ผ่านมาได้ประสานงานกับรพ.เอกชน เพื่อคาดการณ์การจองวัคซีนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่าจํานวนที่จองมีมากกว่าจํานวนวัคซีนที่จะได้รับการนําเข้า

ดังนั้น รพ.จึงขอกลับไปทบทวนเพื่อปรับจํานวนการสั่งซื้ออีกครั้ง และภายในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ ส่วน องค์การเภสัชฯ จะมีการประชุมบอร์ด ซึ่งจะมีความชัดเจนเรื่องราคาที่จําหน่ายให้กับรพ. เป็นราคาที่รวมค่าจัดเก็บ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัยรายบุคคลฉีดวัคซีน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว พร้อมแจ้งให้ รพ.รับทราบภายในต้น ก.ค.นี้ เพื่อให้แจ้งยืนยันจํานวนวัคซีนที่สั่งซื้อภายในสิ้นเดือน ก.ค. 2564 เมื่อรับคำสั่งซื้อพร้อมงบประมาณจาก รพ. จากนั้นองค์การฯ จะเซ็นสัญญาสั่งซื้อกับบริษัทซิลลิกฯ ต่อไป คาดว่าประมาณเดือน ส.ค. 2564