เมื่อเวลา 14.50 น. วันที่ 12พ.ค.2565 ที่รัฐสภา นายสมชัย ศรีสุทธิยากร โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ. …. รัฐสภา แถลงว่าที่ประชุม กมธ. มีมติ 32 ต่อ 11 งดออกเสียง 2 ให้ใช้สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วยการหาร 100 มาหาค่าเฉลี่ย ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน

นอกจากนี้ กมธ.ได้หารือเกี่ยวกับการนับคะแนนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ได้ข้อสรุปว่า ให้เปิดช่องกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สามารถนับคะแนนนอกราชอาณาจักรได้ ในประเทศที่มีความพร้อม และส่งเพียงแค่ผลนับคะแนนกลับมาที่ไทย ส่วนหลักฐานอื่นๆ สามารถส่งตามหลังมาได้ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาบัตรเลือกตั้งที่นำกลับมานับคะแนนที่ไทยไม่ทัน เหมือนอย่างการเลือกตั้งปี 2562 บัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์มาไม่ทัน ทำให้กลายเป็นบัตรเสีย

ส่วนปัญหาการนับคะแนนที่มีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันของกรรมการแต่ละหน่วย เช่น บางครั้งไม่อนุญาตให้ประชาชนที่มาสังเกตการณ์การนับคะแนนถ่ายภาพ ถ่ายคลิป หรือไลฟ์สด กมธ.จึงเห็นว่า เพื่อความโปร่งใส จึงให้ประชาชนสามารถถ่ายภาพ ถ่ายคลิป หรือไลฟ์สดขณะการนับคะแนน แต่ต้องไม่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วย โดยได้เขียนเพิ่มเติมไว้ในกฎหมายให้เกิดความชัดเจนและให้ กกต.ประจำเขตนำผลคะแนนของรายหน่วยประกาศขึ้นเว็บไซต์ กกต.จังหวัดภายใน 72 ชั่วโมง เพราะที่ผ่านมาเกิดปัญหาการหาคะแนนรายหน่วยยากมาก มีการโยนกันไปมาระหว่างกกต.ส่วนกลางกับ กกต.จังหวัด จึงถือว่าเป็นการออกแบบใหม่

นายสมชัย กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้วันที่ 19 พ.ค. เป็นการสรุปสุดท้ายก่อนส่งให้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ 2-3 ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นเดือน มิ.ย.

ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อสิ้นสุดกระบวนการวาระ 3 ของรัฐสภาแล้ว จะไปยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาว่ากฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายสมชัย กล่าวว่า คงไม่ร้อง เพราะหากร้องก็จะทำให้กระบวนการล่าช้าออกไปอีกประมาณ 1 เดือนถึง 1 เดือนครึ่ง

เมื่อถามถึงท่าทีของ ส.ว.ว่าจะร้องศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายสมชัย กล่าวว่า ท่าทีของ ส.ว. ไม่ชัดเจน แต่น่ากังวลในเรื่องเทคนิคทางกฎหมาย เช่น มาตรา 93 และมาตรา 94 ที่เกี่ยวกับ ส.ส.พึงมียังคงอยู่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมติไม่เห็นด้วย 11 เสียง เรื่องสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หาร 100 ประกอบด้วย กมธ. จากพรรคการเมือง 2 เสียงคือ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร จากสัดส่วนพรรคเสรีรวมไทย และ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ ส่วนที่เหลืออีก 9 เสียง เป็น ส.ว.ทั้งหมด ได้แก่ พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นางวรารัตน์ อติแพทย์ น.ส.ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ นายกิตติ วะสีนนท์ และ พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม สำหรับ กมธ.ที่งดออกเสียง 2 เสียง ได้แก่ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ในฐานะประธาน กมธ. และนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว.

ทั้งนี้นายสมชัย ชี้แจงกรณีลงมติไม่เห็นด้วยกับสูตร 100 หารว่า ตนมาในนามของพรรคเสรีรวมไทย ซึ่งที่ผ่านมา ส.ส.ของพรรคคือ พล.ต.ท.วิษณุ ม่วงแพรศรี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้ยื่นแปรญัตติใช้สูตรคำนวณแบบ 500 หาร ดังนั้น เมื่อตนมาในนามของพรรค ต้องยืนตามคำแปรญัตติ.