จากกรณี โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจได้เผยแพร่ภาพ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2556 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงให้ประชนได้ชมกันแล้วนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้อ่านคำกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพระยาแรกนา โดยโหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่า

“…พระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ดังนี้ เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้ หยิบได้ผ้า 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง ปีนี้ พระยากินน้ำ หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร พร้อมด้วยธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารอุดมสมบูรณ์, ถั่ว พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะสมบูรณ์ดี, เหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง…”