เมื่อวันที่ 13 พ.ค. นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก paisal puechmongkol เรื่องไสยศาสตร์เสกวาระนายก 8 ปีให้เริ่มแต่รัฐธรรม 60 ใช้บังคับ มีรายละเอียดดังนี้

เรื่องไสยศาสตร์เสกวาระนายก 8 ปีให้เริ่มแต่รัฐธรรม 60 ใช้บังคับ!!!!

1.เป็นไปตามคาด มีการเปิดหน้าไพ่ชัดเจนแล้วว่า วิธีการเสกเป่า วาระ 8 ปีของนายกรัฐมนตรีคือให้นับจากวันที่รัฐธรรมนูญ 2560 ใช้บังคับ ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2568!!!!

2.รัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติในมาตรา 158 ว่านายกรัฐมนตรี จะดำรงตำแหน่ง ติดต่อกันหรือไม่ติดต่อกันเกิน 8 ปีไม่ได้จึงถือหลักในมาตรานี้ว่าเมื่อรัฐธรรมนูญใช้บังคับเมื่อปี 2560 ก็ต้องนับตั้งแต่เวลาที่รัฐธรรมนูญใช้บังคับ
ซึ่งเห็นหน้าไพนี้กันมาตั้งนานแล้ว!!!

3.แต่หมองูย่อมตายเพราะงูฉันใด เรื่องนี้ก็เหมือนกัน ก็นักไสยศาสตร์นั่นแหละ ที่เขียนบทเฉพาะกาลป้องกันการบิดตะกูดไว้ ในมาตรา 264 ว่า นายกรัฐมนตรี ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะที่รัฐธรรมนูญ 2560 ใช้บังคับ ให้ถือเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วย!!!!

และยังเขียนเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ตรงนี้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้บิดตะกูดเป็นอย่างอื่น
บทบัญญัตินี้ชัดเจนว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งดำรงตำแหน่งในขณะรัฐธรรมนูญ2560 ใช้บังคับ เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2560 และอยู่ในบังคับมาตรา 158 คือดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 8 ปี!!!!

4.พลเอกประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวหลังยึดอำนาจเมื่อปี 2557 เมื่อรัฐธรรมนูญมาตรา 264 บัญญัติว่า เป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ 2560 การดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2557 จึงเป็นการดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วย คือนับเวลาการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ต้น ไม่ใช่มานับเอากลางเทอม ซึ่งไม่มีอะไรรองรับ!!!

5.ให้สังเกตว่าการเสกเป่าครั้งนี้ไม่ได้พูดถึง การใช้กฎหมายอาญามาตรา 2 มาลบล้างรัฐธรรมนูญว่าใช้ย้อนหลังไม่ได้แล้วเพราะคงทนอายเด็ก นักศึกษากฎหมายไม่ได้ ที่อุตริไปใช้กฎหมายอาญามาลบล้างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเด็กเข้าเรียนกฎหมายเดือนแรกก็รู้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้!!!

นักไสยศาสตร์ ใดๆก็ตามอย่างน้อยก็ต้องมีความละอายต่อบาป และต้องรู้ว่า เรื่องไหนปลุกเสกได้ เรื่องไหนปลุกเสกไม่ได้ อย่าอวดอุตริว่าเสกได้ทุกเรื่อง จะทำให้ผู้ใหญ่เสียหายเสียคน และไม่มีแผ่นดินอยู่!!!!

เพราะถ้าปลุกเสกในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ คนทั้งประเทศเขาก็ไม่มีทางยอมรับ และเมื่อนั้นก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่!!!!
ไม่ว่าใคร ถ้าถือเอาความถูกใจยิ่งกว่าความถูกต้อง ในที่สุดก็ย่อมวินาศวิบัติ.

ขอบคุณรูปและข้อมูลจากเฟซบุ๊ก paisal puechmongkol