เมื่อวันที่ 13 พ.ค. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ. … รัฐสภา กล่าวถึงกรณีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าการพิจารณาจัดทำกฎหมายลูกจะเสร็จสิ้นหลังเดือน ก.ค. โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะกระทบกับกฎหมายลูก เพราะเป็นช่วงที่อาจมีผู้ยื่นตีความวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ว่าตนคาดว่าการพิจารณากฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ จะเสร็จประมาณเดือน ก.ย. หรือต.ค.65 และตนเชื่อว่าปมนายกฯ 8 ปี จะไม่กระทบกับกฎหมายลูก ทั้งนี้หากจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ จะต้องยื่นหลังวันที่ 24 ส.ค.นี้ และคิดว่าผู้ที่จะยื่นคือ ส.ส.ฝ่ายค้าน เมื่อยื่นแล้วคาดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะใช้กระบวนการพิจารณาไม่น้อยกว่า 4-5 เดือน หรือหลังเดือน ม.ค.66 จึงจะมีคำวินิจฉัยออกมา อย่างไรก็ตาม เมื่อตนได้ดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา เนื่องจากบทบัญญัตินี้อยู่ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ ซึ่งใช้บังคับที่มาของนายกรัฐมนตรีในมาตราเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่ว่าจะอย่างไร

เมื่อถามว่า มีโอกาสที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในช่วงเกือบครบวาระของรัฐบาลในช่วงเดือน มี.ค.66 หรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบ เพราะต้องแล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญ แต่ก็เป็นไปได้