เมื่อวันที่ 13 พ.ค. นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า ร่วมเวทีประชาพิจารณ์คัดค้านการทำเหมือนแร่ปูนซีเมนต์ของบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) คำขอประทานบัตรที่ 100/2558 ในพื้นที่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย และ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยนายอรรถวิชช์ เปิดเผยว่า แปลงสัมปทานที่ 100/2558 ที่จะเป็นเหมืองนั้น ตั้งอยู่บนป่าต้นน้ำ 1A โดยชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ (Watershed classification) ชั้น 1A ในทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม จัดว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่มีคุณภาพสมบูรณ์ที่สุด ควรสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะ แม้ทางบริษัทดังกล่าวจะได้แจ้งถึงเงิน หรือค่าภาคหลวงจำนวนมาก ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้จากอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของบริษัทแล้วก็ตาม แต่มันไม่คุ้มกับ ป่าต้นน้ำ อากาศสะอาด ที่จะสูญเสียไป เพราะรายได้หลักของมวกเหล็ก-เขาใหญ่ ต้องไม่ใช่มาจากอุตสาหกรรมเหมืองสร้างฝุ่น แต่ต้องเป็นธุรกิจสีเขียว ท่องเที่ยว เกษตรเชิงอนุรักษ์  

“ผมขอเชิญชวนประชาชนในบริเวณที่จะทำประชาพิจารณ์ ออกมาปกป้องป่า น้ำ และอากาศสะอาด แสดงจุดยืนไม่เอาเหมืองในเขตป่าต้นน้ำ โดยกฎหมายปัจจุบันในเรื่องนี้ไม่เน้นที่การโหวตนับจำนวนหัว แบบการทำประชามติ แต่เป็นประชาพิจารณ์ ที่เน้นการรับฟังประชาชนเป็นหลัก ดังนั้นสูตรเดิมๆ ที่ใครคิดจะจ่ายเงินให้คนมาโหวตยกมือให้ ก็สู้ เหตุผลและหลักฐานที่นำมาเสนอกันในสถานที่ทำประชาพิจารณ์ไม่ได้ มาช่วยกันปกป้องป่าต้นน้ำ” นายอรรถวิชช์ กล่าว