เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง “จุดแข็ง จุดอ่อน ผู้สมัคร ผู้ว่าฯ” สอบถามกลุ่มตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 1,450 ตัวอย่างระหว่างวันที่ 10 -12 พ.ค. พบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

เมื่อสอบถามถึง จุดแข็ง จุดอ่อน ของ ผู้สมัคร ผู้ว่าฯ ในกลุ่มฝ่ายค้าน (ไม่สนับสนุนรัฐบาล) พบว่า จุดแข็งของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับแรกคือ ร้อยละ 52.3 ระบุ ลงพื้นที่ชุมชนแออัดต่อเนื่อง ร้อยละ 48.9 ระบุ มีสัมพันธ์ที่ดีกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ร้อยละ 45.7 ระบุ มีสัมพันธ์ที่ดีกับแกนนำเพื่อไทย ร้อยละ 25.3 ระบุ เคยทำงานระดับประเทศมาก่อน ร้อยละ 20.9 ระบุ มีฐานเสียง ส.ก.เพื่อไทย

ในขณะที่จุดอ่อนของนายชัชชาติ พบว่า เกินครึ่งเช่นกันหรือร้อยละ 54.5 ระบุ บริหารยาก คนละขั้วกับรัฐบาล ร้อยละ 48.8 ระบุ เคลือบแคลงสงสัย อนุมัติสายการบิน ตอนเป็นรัฐมนตรี ร้อยละ 42.5 เคยมีปัญหา โยงความไม่ปลอดภัยของสายการบิน ร้อยละ 39.1 ระบุ ไม่เห็นผลงานเป็นชิ้นเป็นอันให้คนกรุงเทพฯ และร้อยละ 25.5 ระบุ อิงการเมืองไม่อิสระจริง

เมื่อพิจารณาจุดแข็งของ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร พบว่า ร้อยละ 45.8 ระบุ เป็นคนรุ่นใหม่ ต่อสู้ เข้มแข็ง ร้อยละ 38.3 ระบุ จุดยืนชัดเจน สู้เพื่อความเท่าเทียม ร้อยละ 37.1 ระบุ กล้าสู้ กล้าชน ร้อยละ 28.9 ระบุ ไม่มีประวัติด่างพร้อย ร้อยละ 18.5 ยืนหยัดเพื่อคนรุ่นใหม่ ในขณะที่จุดอ่อน พบว่า ร้อยละ 40.0 ระบุ ไม่เคยบริหารกรุงเทพฯ ร้อยละ 38.7 เป็นขวัญใจกลุ่มสามนิ้ว ร้อยละ 36.7 อาจถูกกลุ่มสามนิ้ว ทิ้ง ร้อยละ 35.9 บริหารยาก คนละขั้วกับรัฐบาล

เมื่อพิจารณาจุดแข็งของ น.ต.ศิธา ทิวารี พบว่า ร้อยละ 49.8 ระบุ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ สนับสนุน ร้อยละ 36.7 ระบุ เคยบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ร้อยละ 35.8 เรียบง่าย ตรงไปตรงมา ร้อยละ 34.5 ไม่มีประวัติด่างพร้อย อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของ น.ต.ศิธา ทิวารี พบว่า ร้อยละ 53.3 ไม่เคยบริหารกรุงเทพฯ ร้อยละ 39.7 ยังไม่เห็นผลงาน และร้อยละ 34.7 อิงพรรคการเมือง

เมื่อถามถึงจุดแข็งจุดอ่อนของ ผู้สมัคร ผู้ว่าฯ ฝ่ายรัฐบาล พบว่า จุดแข็งของ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 46.7 ระบุ วิสัยทัศน์ กว้างไกล โครงการใหญ่ ร้อยละ 42.7 เป็นคนรุ่นใหม่ ร้อยละ 37.1 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 33.8 มีความรู้ความสามารถ ร้อยละ 29.1 ผ่านงานบริหารมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ พบว่า ร้อยละ 40.7 ระบุ สังกัดพรรคการเมือง ร้อยละ 30.2 ไม่มีประสบการณ์บริหาร กทม. ร้อยละ 24.6 เคลือบแคลงสงสัย บัญชีทรัพย์สิน ที่ ปปช. ร้อยละ 23.8 ขาดอิสระในการตัดสินใจ ร้อยละ 22.1 สงสัยนโยบายจะทำได้จริงหรือ

จุดแข็งของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 54.5 มีสัมพันธ์ที่ดีกับ ผู้มีอิทธิพลบารมีทางการเมือง ร้อยละ 46.3 เคยเป็นผู้ว่าฯ กทม. มา 5 ปีแล้ว ร้อยละ 33.9 มีสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สมัคร ส.ก.กลุ่มรักษ์กรุงเทพ ในขณะที่จุดอ่อน ของ พล.ต.อ.อัศวินฯ พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 51.4 ปัญหากรุงเทพฯ ยังเหมือนเดิม ร้อยละ 42.4 ระบุ คนตอบแบบสอบถามไม่เคยได้ประโยชน์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 35.9 อายุมาก ร้อยละ 28.1 ไม่เห็นความชัดเจนในวิสัยทัศน์

เมื่อพิจารณาจุดแข็งของ นายสกลธี ภัททิยกุล พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 58.8 ชัดเจน ปกป้องเสาหลักของชาติ ร้อยละ 44.2 เครือข่ายสลิ่ม สนับสนุน ร้อยละ 39.1 เคยเป็นรองผู้ว่า กทม. ร้อยละ 38.5 มีผลงานเล็ก แก้ปัญหาใหญ่ ร้อยละ 38.0 ไม่มีประวัติด่างพร้อย ในขณะที่จุดอ่อนของนายสกลธี ภัททิยกุล พบว่าร้อยละ 36.4 มีผลงานเล็ก ๆ เป็นแค่รองผู้ว่าฯ กทม. ร้อยละ 34.9 เป็นแกนนำกลุ่ม กปปส. ขับไล่รัฐบาลเครือข่ายทักษิณ ร้อยละ 31.8 ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ร้อยละ 28.2 เชื่อมโยงรัฐบาลปัจจุบัน

เมื่อพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน ของกลุ่มอื่น ๆ พบว่า จุดแข็งของ นางสาวรสนา โตสิตระกูล ร้อยละ 52.7 ยืนหยัดต้านโกง ร้อยละ 37.3 ขับเคลื่อนสังคม ร้อยละ 19.4 เป็นผู้หญิง เครือข่ายสนับสนุน ในขณะที่จุดอ่อน พบว่าร้อยละ 59.9 ไม่เคยบริหารกรุงเทพฯ ร้อยละ 39.5 ไม่เห็นนโยบายอื่น นอกจากปราบโกง ร้อยละ 25.9 ไม่มีฐานการเมืองสนับสนุน

นอกจากนี้ จุดแข็งของผู้สมัครกลุ่มอื่น ๆ พบว่า ร้อยละ 59.7 มีหัวใจประชาธิปไตยลงสมัครรับเลือกตั้ง ร้อยละ 43.8 มีความหลากหลายในนโยบาย ร้อยละ 35.9 ตั้งใจจริง ในขณะที่จุดอ่อน ร้อยละ 57.5 ไม่เป็นที่รู้จัก ร้อยละ 37.9 ขาดเครือข่ายการเมืองสนับสนุน ร้อยละ 32.2 ไม่เคยบริหาร กรุงเทพฯ ตามลำดับ