เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ที่หอประชุมสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร อำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราช ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) พร้อมด้วยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค และทีมผู้บริหารพรรค อาทิ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคและประธานภาคใต้ นายวิเชียร ชวลิต รองหัวหน้าพรรคและผู้อำนวยการพรรค นายนริศ เชยกลิ่น รองหัวหน้าพรรคและโฆษกพรรค นายวัชระ กรรณิการ์ รองเลขาธิการพรรคและประธานภาคกลาง ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางสาววารินทร์ ชินวงศ์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชยกขบวน 15 กลุ่มอาชีพท้องถิ่น และประชาชน 500 คน พื้นที่อำเภอทุ่งสง เข้าพบรับฟังนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจแก้จนคนภาคใต้

นายอุตตม กล่าวช่วงหนึ่ง ภาคใต้มีศักยภาพแต่ไม่สามารถศักยภาพตัวเองมาใช้ได้อย่างเต็มที่ พรรค สอท.ตั้งใจเข้ามาต่อยอดศักยภาพที่มีอยู่ ทั้งการเกษตร การท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม โดยพรรคมีบุคลากรที่มีความพร้อมและเชี่ยวชาญการทำงานด้านฐานราก ที่จะขับเคลื่อนความเข็มแข็งให้พี่น้องประชาชน

“พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช มีศักยภาพสูงมาก โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นเราต้องเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้เป็นโครงข่ายระหว่างฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทย เพื่อถ่ายเทนักท่องเที่ยวให้หมุนเวียนทั่วทุกพื้นที่ ถือเป็นการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกัน เพื่อยกระดับความเข้มแข็งร่วมกันในภาพรวม” นายอุตตม กล่าว

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า พรรค สอท.ให้ความสำคัญต่อพืชเศรษฐกิจ อย่างปาล์มน้ำมันและยางพารา เพราะเป็นหัวใจสำคัญของเศษฐกิจภาคใต้ พรรคมีความเชี่ยวชาญนโยบายปาล์มน้ำมันและยางพารา ที่ทำให้พี่น้องชาวใต้ที่เป็นเกษตรกรปลูกปาล์มและปลูกยางมีชีวิตที่ดีขึ้น และต่อจากนี้จะประกาศนโยบายยางพาราต่อไป

สำหรับการลงพื้นที่ภาคใต้ในวันที่ 13-14 พ.ค. ทีมคณะผู้บริหารพรรค สอท.เตรียมเปิดตัวผู้แสดงเจตนารมณ์เป็นผู้สมัครพรรค สอท.ในพื้นที่ นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี พร้อมพบปะกลุ่มภาคธุรกิจใน จ.นครศรีธรรมราช อาทิ สภาอุตสาหกรรมและหอการค้า จ.นครศรีธรรมราช และพบปะกลุ่มผู้ประกอบการปาล์มน้ำมันใน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อแสดงนโยบายพรรคและรับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่.