เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ศาลเเขวงดุสิต พนักงานอัยการคดีศาลเเขวง ได้นำตัว นางสุวรรณา ตาลเหล็ก, นางสาวชลธิชา แจ้งเร็ว, น.ส.ภัสราวลี หรือมายด์ ธนกิจวิบูลย์ผล, นายชาติชาย แกดำ, นายชูเวช เดชดิษฐรักษ์ และนายณรงค์ ดวงแก้ว 6 ผู้ต้องหา จัดกิจกรรม เสกคาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตย (แฮร์รี่ พอตเตอร์) บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 ไปยื่นฟ้องต่อศาลเเขวงดุสิต

สำหรับคดีนี้พนักงานสอบสวน สน.ชนะสงคราม ได้นำความเห็นสมควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด 3 ข้อหา พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะฯ เป็นผู้ร่วมจัดการชุมนุม ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ, พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ร่วมกันใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต, พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นผู้ร่วมจัดการชุมนุมฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

โดยนายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า ภายหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องเเล้วศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องเเละนัดสอบคำให้การจำเลยในวันที่ 15 พ.ย.64 โดยอนุญาตปล่อยชั่วคราวจำเลยโดยวิธีสาบานตน