เมื่อวันที่ 29 ก.ค. เวลา 17.00 น. กรมการแพทย์ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเพจเฟซบุ๊ก “กรมการแพทย์” ระบุว่า “ประกาศ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เต็มจำนวนแล้ว สำหรับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน 4 ค่ายมือถือในกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากต้องมีการจัดสรรการกระจายวัคซีนไปยังกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น

สำหรับกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง ยังสามารถลงทะเบียนผ่าน 4 ค่ายมือถือได้เช่นเดิม

ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว ให้เข้ารับบริการตามวันเวลาที่กำหนด (วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2564)  สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หากมีการเพิ่มจำนวน
จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อเปิดให้กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนฉีดวัคซีนเมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 29 ก.ค.