เมื่อวันที่ 15 พ.ค. เวลา 10.30 น. ที่อาคารอนาคตใหม่ นายกรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรคก้าวไกล แถลงข่าวว่า ในวันที่ 17 พ.ค.นี้ จะเปิดเทอมกันแล้ว หลังจากต้องมีการเรียนออนไลน์เกือบ 2 ปี แต่การกลับไปเรียนมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก และ 2 ปีที่ผ่านมาเราเผชิญกับโควิด-19 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รายได้ลดลง วันนี้พรรคก้าวไกลขอวิงวอนรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ทำตามนโยบายเด็กได้เรียนฟรีจนถึงอายุ 15 ปี อยากให้การเรียนฟรีเกิดขึ้นจริงๆ เพราะค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีจะตกอยู่ที่ 17,832 บาทต่อคนต่อปี ส่วนที่เหลือจะเป็นค่าใช้จ่ายจิปาถะต่างๆ ซึ่งในความจริงกระทรวงศึกษาธิการจ่ายงบประมาณอุดหนุนการศึกษาไม่ถึง 60% ที่ผู้ปกครองจ่าย จึงไม่ได้เป็นการเรียนฟรีอย่างที่รัฐบาลอ้าง จึงขอให้เพิ่มงบเพื่อเด็กๆ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะจัดสรรงบเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ค่าศึกษาเล่าเรียน ค่าสมุด ค่าปากกา หรืออุปกรณ์การเรียน แต่เป็นค่าชุดนักเรียน รองเท้า ถุงเท้า ชุดพละ เป็นต้น

“ถ้าปัจจุบันเศรษฐกิจดี เราคงไม่ออกมาเรียกร้องเรื่องเหล่านี้ แต่ปัจจุบันประชาชนมีรายได้น้อยลง มีหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น บางครอบครัวมีหนี้สินล้นพ้นตัว เพียงพอหรือยังที่จะให้มีการประหยัดในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อนำเงินส่วนนั้นมาทำให้เด็กทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน สิ่งที่ไม่จำเป็น ชุดพละ ชุดลูกเสือ ชุดทหาร ชุดอาเซียน ควรจะปรับเปลี่ยนลดไป หรือให้เด็กเลือกชุดเท่าที่เขามี เพื่อลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนให้กับพ่อแม่”

นายกรุณพล กล่าวอีกว่า นอกจากนั้นเราควรแก้ปัญหาที่ต้นน้ำ ไม่ใช่แค่แก้ปลายน้ำอย่างการลดราคาค่าชุดนักเรียน ลดราคาอุปกรณ์การเรียน แต่ถึงเวลาที่เราควรให้มีการเรียนฟรีอย่างแท้จริง อาทิ การอุดหนุนให้เด็กได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ รวมทั้งสวัสดิการของบุคลากรทางการศึกษาควรได้รับการดูแลที่ดี นอกจากนั้นเมื่อกลับมาเรียนตามปกติภาครัฐควรทุ่มเทกับการฟื้นฟูการเรียนให้เด็กๆ ที่ขาดการเรียน ขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อ ขาดการเข้าสังคม ไม่ใช่แค่เรียนเพื่อให้ได้เกรด แต่ต้องฟื้นฟูด้านจิตใจและพัฒนาการของเด็กให้ได้รับการเรียนและโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม โดยเสียค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดที่ผู้ปกครองจะต้องเสีย อย่างไรก็ตามฝากไว้ให้ รมว.ศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้พิจารณา.