เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่โรงแรมโอ๊ควูดฯ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานรุ่นนักเรียนนายร้อย (นนร.) จปร.36 เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 63-65 สมาชิก นนร.จปร.36 โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ รองประธาน นนร.จปร.36 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และสมาชิก นนร.จปร.36 กว่า 200 คน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับวาระการประชุมสำคัญ อาทิ การแถลงงบดุลประจำปี ผลงานในรอบปีที่ผ่านมาและเลือกประธานรุ่นคนใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเลือก ร.อ.ธรรมนัส เป็นประธานรุ่นต่ออีกวาระ จากนั้นตัวแทนรุ่น จปร.36 ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส ได้กล่าวขอบคุณเพื่อนสมาชิกรุ่น นนร.จปร.36 ที่ให้ความไว้วางใจเลือกตนเป็นประธานรุ่นต่อไปอีกครั้ง ซึ่งส่วนตัวก็ยินดีและพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกและครอบครัว ตลอดจนการทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติดังที่เคยปฏิบัติกันมา จึงขอให้เพื่อน จปร.36 ทุกคนมีความรัก ความสามัคคีกัน และเราจะไม่ทิ้งกัน