เมื่อวันที่ 15 พ.ค. พ.จ.อ.อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง นายอำเภอป่าติ้ว จ.ยโสธร ออกหนังสือแถลงการณ์ลงวันที่ 14 พ.ค.65 ระบุว่า พี่น้องชาวอำเภอป่าติ้ว ญาติธรรมผู้เลื่อมใส ยืดมั่น ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา และลูกศิษย์หลวงปู่แสง ญาณวโร ที่เคารพ ด้วยเมื่อวันที่ 11 พ.ค.65 เกิดเหตุการณ์ที่ปรากฎตามข่าว กรณีที่มีคณะของหมอปลา (นายจีระพันธ์ เพชรขาว) และสื่อมวลชนได้เข้าพื้นที่ ณ วัดป่าดงสว่างธรรม ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น

นายอำเภอป่าติ้ว ขออนุญาตนำเรียนพี่น้องชาวอำเภอป่าติ้ว เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้ ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ของวันที่ 11 พ.ค.65 ที่ทำการปกครองอำเภอป่าติ้ว จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ณ หอประชุมอำเภอป่าติ้ว ซึ่งขณะนั้นนายอำเภอป่าติ้ว ก็ปฏิบัติหน้าที่พบปะประชาชนในระหว่างการทำกิจกรรม

ต่อมาในช่วงเวลาประมาณ 11.15 น. ได้รับการประสานงานจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธรว่า มีกลุ่มคณะสื่อมวลชนได้เข้าพื้นที่มาที่วัดป่าดงสว่างธรรม โดยอ้างว่ามีข้อร้องเรียนแต่ไม่ทราบว่าร้องเรียนเรื่องอะไร นายอำเภอป่าติ้วในฐานะฝ่ายปกครอง และผู้ดูแลพื้นที่อำเภอป่าติ้ว จึงได้ออกไปพื้นที่ตามที่ได้รับการประสานขอความร่วมมือ

โดยเบื้องต้นได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อเดินทางไปถึงวัด ก็พบสื่อมวลชนและทีมงานหมอปลา ได้ทำการสัมภาษณ์และถ่ายภาพหลวงปูตามที่เป็นข่าวแล้ว โดยกระผมมิได้มีเจตนาจะร่วมกล่าวหาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับหรือมิได้มีเจตนาใดๆ ที่เป็นการให้ความร่วมมือหรือร่วมกระทำการใดๆ พระพุทธศาสนา และหลวงปู่ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธา ของชาวอำเภอป่าติ้ว

สุดท้ายนี้ กระผมกราบขออภัยพี่น้องญาติธรรม พี่น้องประชาชนในอำเภอป่าติ้วและอำเภอใกล้เคียงที่ศรัทธาในองค์หลวงปู่ กระผมขอยืนยันในเจตนา ที่บริสุทธิ์ และเลื่อมใส ยึดมั่น ศรัทธาต่อพระพุทธ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กุศลกรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่กระผมได้กระทำ

รวมทั้งการที่กระผมไม่สามารถดูแลรักษาเกียรติยศหลวงปู่ได้ ทำให้กระทบกระเทือนจิตใจพี่น้องญาติธรรม โดยที่กระผมไม่ได้ตั้งใจ ขอให้พี่น้อง จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่กระผม กระผมยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ขอโอกาสให้กระผมได้แก้ไขข้อผิดพลาด และจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกต่อไป