เมื่อวันที่ 15 พ.ค. เพจเฟซบุ๊ก “ข้ารองบาท พระศาสดา”โพสต์ภาพพระสงฆ์จำนวนมากนั่งประชุมพร้อมข้อความการตั้งกฏเหล็กข้อปฏิบัติต่อองค์ “หลวงปู่แสง ญาณวโร” โดยระบุว่า ตั้งกฏเหล็กข้อปฏิบัติต่อองค์ หลวงปู่แสง ญาณวโร แจ้งต่อที่ประชุม ณ วัดป่าอรัญญาวิเวก บ้านไก่คำ อ.เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ คณะสงฆ์ เข้าประชุม 101 รูป นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการวัด ญาติโยมที่เข้ามาร่วมฟัง คณะญาติลูกหลานหลวงปู่ ผู้สื่อข่าวช่องต่างๆ (รับฟังแถลงการณ์) มีการสรรหาพระอุปัฏฐากดูแลหลวงปู่ชุดใหม่

ข้อควรปฎิบัติของพระอุปัฏฐากและพระสงฆ์
1.พระอุปัฏฐากจะไม่ชี้นำชักนำให้โยมผู้หญิงขึ้นไปหาหลวงปู่โดยเด็ดขาด
2.พระอุปัฏฐากต้องห้ามสตรีเพศขึ้นไปเด็ดขาด
3.พระอุปัฏฐากจะต้องไม่อวดอ้างอุตริหลวงปู่เด็ดขาด
4.พระอุปัฏฐากจะต้องไม่แต่งเติมเสริมแต่งคำสอนหลวงปู่เด็ดขาด
5.พระอุปัฏฐากห้ามทำเกินคำสั่งหลวงปู่เด็ดขาด
6.พระอุปัฏฐากจะต้องอดทนและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
7.พระอุปัฏฐากต้องเคร่งครัดเวลาเข้ากราบหลวงปู่ตรงต่อเวลาที่กำหนด
8.พระอุปัฏฐากต้องจัดยาถวายหลวงปู่ให้ตรงตามที่คณะแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

ข้อควรปฏิบัติของศรัทธาญาติโยม
1.เข้ากราบตามเวลา 13:00น.-15:00น. (กรณีตามอัธยาศัยหลวงปู่ให้พิจารณาตามสมควรโดยผู้ดูแล)
2.สตรีเพศห้ามเข้าใกล้หลวงปู่โดยเด็ดขาด เข้ากราบให้ห่าง 5 เมตร ถึงหลวงปู่จะเรียกหรือกวักให้เข้าไปรับของให้ผู้ชายเข้ารับแทนเท่านั้น
3.การบันทึกภาพให้บันทึกภาพระยะห่าง 5 เมตร
4.พึงเข้ากราบด้วยความเคารพสำรวม
5.หากฝ่าฝืนจนทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์ท่านทางคณะศิษย์จะดำเนินคดีตามกฏหมาย

ข้อเพิ่มเติมในการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ต้องให้ทางคณะศิษย์รับทราบหรืออนุญาตจากทางวัดหรือสงฆ์ก่อน

เรื่องปัจจัย เป็นบัญชีส่วนตัวองค์หลวงปู่มีบัญชีเดียวเป็นธนาคารธนชาตทหารไทยอุบลราชธานี แนวทางจัดหาคณะกรรมการช่วยตรวจสอบดูแล