เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล นำพระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ปฎิบัติธรรมสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ และโบราณสถานเจดีย์พระชัยมงคล โดยพบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีเวียนเทียนจำมาก โดยมาเป็นครอบครัว ทั้งคนหนุ่มคนสาวมาเวียนเทียนกันตั้งแต่ช่วงเย็นจนแน่นวัด

สำหรับเจดีย์พระชัยมงคล เป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรสร้างขึ้น ภายหลังการทำศึกยุทธหัตถีชนะข้าศึก บรรยากาศการเวียนเทียน ในจ.พระนครศรีอยุธยา ได้ทำพร้อมกับวัดอื่นๆ ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา กว่า 500 วัด โดยพบว่ามีประชาชนเดินทางไปร่วมเวียนเทียนกันจำนวนมาก

นายสมภพ มัจฉา อายุ 39 ปี ชาวจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ตนเองเดินทางมาพร้อมกับครอบครัว ส่วนตัวยังคงมีความศรัทธาและยึดมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ยึดติดวัตถุหรือตัวบุคคล ถึงแม้จะมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับตัวพระสงฆ์ที่ประพฤติไม่ดีผิดศีล การมาทำบุญ เวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับน้อมนำหลักคำสอนไปปฏิบัติต่อไป