เมื่อวันที่ 16 พ.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทย ได้ส่งตัวแทนนักกีฬาทีมชาติเพื่อร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่ 12-23 พ.ค. 2565 นับเป็นก้าวสำคัญ ในการเข้าร่วมโปรแกรมการแข่งขันที่สามารถพิสูจน์ความสำเร็จของนักกีฬาไทยในหลายประเภท สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของนักกีฬา และสมาคมกีฬา ที่มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาทุกประเภท ที่ภาครัฐให้ความสนใจและส่งเสริมทั้งในด้านงบประมาณ และการฝึกซ้อม เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันกีฬาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า สำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาของไทย ได้วางแผนการขับเคลื่อนการสนับสนุนและส่งเสริมทั้งในระดับประเทศ และสากล โดยการพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬาในทุกระดับอายุ ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ พร้อมผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการดำเนินกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ไทยเป็นผู้นำทางการกีฬาระดับเอเชีย และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายยกระดับมาตรฐานนักกีฬาของไทยไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ 

พล.อ.ประวิตร กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามในพัฒนาศักยภาพและการเข้าร่วมการแข่งขัน สมาคมกีฬาฯทุกประเภท ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการแข่งขันกีฬา ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ข้อบังคับจากองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA) ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักกีฬาไทยและประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2565 กกท. และสมาคมฯ ได้วางแผนการบูรณาการใช้กลไกการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพการกีฬา.