เมื่อวันที่ 16 พ.ค. นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (ผอ.กกต.กทม.) กล่าวถึงการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และผู้สมัคร ส.ก. ในช่วงโค้งสุดท้ายว่า การหาเสียงของผู้สมัครที่ผ่านมาปฏิบัติอยู่ในกรอบกติกา ไม่มีประเด็นใส่ร้ายป้ายสี ไม่มีการสาดโคลนแต่อยากเตือนผู้สมัครในเรื่องป้ายหาเสียง ควรตรวจดูความเรียบร้อย บางป้ายอาจติดไม่มั่นคงแข็งแรง เมื่อโดยพายุโดนฝนหมิ่นเหม่ต่อความปลอดภัยของผู้สัญจรไปมา และที่สำคัญการติดป้ายห้ามติดข้ามเขต เพราะอาจทำให้ประชาชนสับสนส่วนเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้ง การซื้อสิทธิขายเสียงยังไม่มีรายงานเข้ามาอย่างเป็นทางการมีแต่เสียงพูดกันไปพูดกันมา ซึ่ง กกต.ให้สายข่าวหน่วยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ตลอดอยู่แล้ว

ส่วนกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้สมัคร ส.ก.หาเสียงเกินหน้าที่และอำนาจ และกรอบเงินงบประมาณนั้น ผอ.กกต.กทม. กล่าวว่า ในเรื่องนี้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2528 มาตรา 89 มีกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กทม. ซึ่งมีทั้งหมด 28 ประการ

ส่วนกรณีก่อนหน้านี้ที่มีการแจ้ง กกต.กทม.เกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัคร ส.ก.บางรายที่อาจมีการหาเสียงเกิดหน้าที่และอำนาจ และกรอบเงินงบประมาณนั้น จากการสืบสวนไต่สวนของ กกต. ปรากฏว่ายังอยู่ในกรอบหน้าที่และอำนาจซึ่งประเด็นนี้มีการแจ้งมาเยอะ แต่ขอความกรุณาอย่าแจ้งโดยการตีความของตัวเอง แนะนำให้ไปดูหน้าที่และอำนาจของ กทม. เราอย่าไปตีความว่าหน้าที่ของสภาคืออะไร หรือหน้าที่ผู้บริหารคืออะไร ต้องดูว่าอยู่ในกรอบหน้าที่และอำนาจของ กทม.ตามมาตรา 89 หรือไม่

นายสำราญ กล่าวอีกว่า ในกรณีผู้สมัครที่มีการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครไปอยู่ในที่หน่วยเลือกตั้ง จะต้องถ่ายสำเนาคำสั่งแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครไปแสดงที่หน่วยเลือกตั้งด้วย เพราะตามระเบียบกำหนดว่าเมื่อมีการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครต้องถ่ายสำเนาให้กับตัวแทนไปแสดงที่หน่วยเลือกตั้งเพื่อให้สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดได้.