วันที่ 17 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (17 พ.ค.) มีวาระที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสำคัญ คือ เรื่องการพิจารณาต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล เสนอโดยกระทรวงการคลัง หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการคลังรับไปดำเนินการ ก่อนจะกลับมาเสนอ ครม.อีกครั้ง เพื่อให้ทันกับการสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 20 พ.ค.นี้

สำหรับมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลนั้น ต้องดูว่าจะขยายเวลาไปอีกเท่าไร และจะอัตราเท่าไร จากเดิมลด 3 บาทต่อลิตร เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนที่ใช้น้ำมันดีเซล ซึ่งกำลังเจอปัญหาราคาพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้น และในไทยได้ทยอยปรับราคาน้ำมันดีเซลขึ้นแบบขั้นบันได หลังจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่สามารถแบกรับต้นทุนไว้ได้

นอกจากนี้ สำนักงานประมาณ ยังเสนอ ครม.ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2566

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 เพิ่มเติม และเรื่องการต่ออายุความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJC)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ครม.พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว พ.ศ. 2565-2580