เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลนัดตรวจหลักฐานในคดีหมายเลขดำ อม.17/2564 ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายวิรัช รัตนเศรษฐ อดีตประธานวิปรัฐบาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กับพวกรวม 89 คน เป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 10, 11, 12, 13 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151, 157, 162, 264, 265, 268, 83, 86, 91 กรณีทุจริตสนามฟุตซอลโรงเรียนในจ.นครราชสีมา โดยศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 64 ทำให้นายวิรัช-นางทัศนียา รัตนเศรษฐ และนางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ซึ่งมีตำแหน่งเป็น ส.ส. ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาล

“วิรัช”กับพวกรวม87คนขึ้นเขียง ศาลฎีกานักการเมืองรับฟ้องคดีทุจริตสนามฟุตซอล

โดยวันนี้ (17 พ.ค.65) จำเลยมาศาลตามนัดพร้อมทนาย เมื่อถึงเวลานัด องค์คณะพิเคราะห์แล้วเห็นควรกำหนดพยานโจทก์ตามที่โจทก์เสนอ โดยเป็นพยานเอกสาร 1,994 แผ่น พยานวัตถุ 67 อันดับ ส่วนจำเลยยังตรวจหลักฐานไม่เสร็จสิ้น ให้นัดตรวจพยานจำเลยในวันที่ 14 มิ.ย. และ 12 ก.ค. ในเวลา 09.30 น. และนัดไต่สวนพยานโจทก์ปากแรกวันที่ 9 ส.ค. จนถึงวันที่ 22 ธ.ค. เวลา 09.30-16.30 น. ทั้งนี้ องค์คณะได้กำชับให้คู่ความจัดทำบันทึกถ้อยคำข้อเท็จจริงยื่นต่อศาล ก่อนวันนัดไต่สวนไม่น้อยกว่า 14 วัน และให้คู่ความที่ต้องการซักถาม ให้เสนอประเด็นคำถามต่อองค์คณะก่อนวันไต่สวนไม่น้อยกว่า 7 วัน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าไม่ติดใจในการซักถาม

ส่วนที่จำเลยบางส่วนได้ยื่นคำร้องขอพิจารณาลับหลัง องค์คณะพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่ไม่อาจมาศาลได้เนื่องจากเจ็บป่วย และมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจก้าวล่วงได้ พิจารณาแล้วอนุญาตให้พิจารณาลับหลัง