เมื่อวันที่ 17 พ.ค. นายณรงค์ รักร้อย ผวจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รอง ผวจ. นายวัฒนา แตงมณี นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนาม ตลอดจนผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันส่งผู้ติดเชื้อโควิด 3 รายสุดท้าย ออกจากโรงพยาบาลสนามวัฒนาแฟคตอรี่ หรือศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 8 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พร้อมทำพิธีปิดโรงพยาบาลสนาม 1,000 เตียง ที่เปิดให้บริการในการรองรับผู้ติดเชื้อโควิด ทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติมานานเกือบ 2 ปี อย่างเป็นทางการ

โดยที่ “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” (แห่งที่ 8) นี้ นับตั้งแต่เปิดทำการเมื่อปลายเดือน ม.ค.2564 ถึงปัจจุบัน มียอดผู้ติดเชื้อรับการรักษามากกว่า 10,000 คน มีเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนประกอบด้วย โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ร่วมกันดูแลผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ที่เข้ามาพักรักษาตัวจนหายดี นับเป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จของจังหวัดสมุทรสาคร อันเกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของทุก ๆ ฝ่าย