เมื่อวันที่ 18 พ.ค. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิปรัฐบาลได้หารือประเด็นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.18 ล้านล้านบาท วาระแรก ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. ซึ่งวิปรัฐบาลไม่ขัดข้องและเห็นว่าช่วงเวลาดังกล่าวเหมาะสม โดยในวันที่ 26 พ.ค. จะมีการหารือระหว่างวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านเพื่อแบ่งเวลาอภิปรายอีกครั้ง

นอกจากนั้นที่ประชุมวิปรัฐบาล หารือถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับ คาดว่าปลายเดือน พ.ค. กมธ.จะส่งร่าง พ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับให้ประธานรัฐสภา ส่วนการพิจารณาวาระสองและวาระสามในที่ประชุมร่วมรัฐสภานั้น คาดว่าเป็นสัปดาห์ท้ายๆ ในเดือน มิ.ย. เนื่องจากมีร่างกฎหมายที่ต้องพิจารณาก่อน คือร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ…. ที่เบื้องต้นกำหนดการประชุมในวันที่ 9-10 มิ.ย. ส่วนสัปดาห์ถัดไปจะเป็นการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่ภาคประชาชนและฝ่ายค้านเสนอ จากนั้น สัปดาห์ที่สามของเดือน มิ.ย. จึงเป็นการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับ ที่กรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงบประมาณได้จัดส่งเอกสารร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 18 พ.ค. เพื่อให้ ส.ส.รับไปพิจารณารายละเอียด ก่อนพิจารณาวาระแรก ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย.