พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ขึ้น 1.00 บาทต่อลิตร เว้น อี 85 ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 19 พ.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน 50.36 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.95 บาทต่อลิตร, อี 20 ราคา 41.84 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 42.68 บาทต่อลิตร, อี 85 ราคา 35.84 บาทต่อลิตร, ดีเซล บี 7 ราคา 31.94 บาท, ดีเซล ราคา บี 10 ราคา 31.94 บาท, ดีเซล บี 20 ราคา 31.94 บาท, ดีเซลพรีเมียม บี 7 ราคา 40.36 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร