เมื่อวันที่ 29 ก.ค.  นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ  กล่าวถึงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่องยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต มีผลตั้งแต่วันที่ 3-16 ส.ค. 2564 ซึ่งห้ามบุคคลและผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบก ทางน้ำ และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  ว่า  เรื่องนี้ไม่มีผลกระทบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าพื้นที่ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์  แต่ทำให้นักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยซึ่งมีภูมิลำเนานอก จ.ภูเก็ต ไม่สามารถเดินทางเข้า จ.ภูเก็ตได้ในระหว่างวันที่ 3-16 ส.ค.นี้  ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่อยู่ จ.ภูเก็ตครบ 14 คืนแล้วเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นต่อนั้น จะสามารถกลับเข้า จ.ภูเก็ตได้ เฉพาะในวันที่มีตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับประเทศผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตในวันนั้น