เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่ห้างฯสยามพารากอน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อีก หลังจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 17 จะสิ้นสุดในวันที่ 31 พ.ค.นี้ ว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะมีการพิจารณา ซึ่งเท่าที่ตนทราบเบื้องต้น เขายังไม่ได้เริ่มพูดคุยกันถึงเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ในช่วงการเตรียมลดระดับให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น คงจะทำให้ความจำเป็นต้องลดลงด้วย โดยอาจต่อเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯไปอีกสักระยะหนึ่งซึ่งคงเป็นเวลาสั้นๆ แล้วค่อยหายไปในที่สุดก็ได้ เมื่อถามว่าแสดงว่าน่าจะต่อเวลาการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯไปอีกประมาณ 1 เดือน ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า อะไรทำนองนั้น แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ สมช. เมื่อถามอีกว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.ชุดใหญ่) ในวันที่ 20 พ.ค.นี้ จะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ตนไม่แน่ใจ

 ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ยังไม่มีการประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แม้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 21 ก.ย.64 นายวิษณุ กล่าวว่า ยังไม่รู้ว่าจะประกาศใช้เป็น พ.ร.ก.หรือจะนำไปจัดเป็นร่าง พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพราะจากสถานการณ์ขณะนี้ทำให้เห็นว่ามีความจำเป็นน้อยลงจากที่คิดไว้ตอนแรกๆ อาจต้องนำ พ.ร.ก.ดังกล่าวมาปรับแก้ไขบางส่วนอีกครั้ง เนื่องจากตอนที่จัดทำร่าง พ.ร.ก.ยังไม่เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน และคำว่า “โรคประจำถิ่น” ยังไม่มีอยู่ในกฎหมายฉบับใดเลย แต่ตอนนี้เรากำลังจะประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น จึงทำให้ยังไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร และสามารถใช้มาตรการใดได้บ้าง จึงอาจทำให้ต้องบรรจุมาตรการบางอย่างลงไปใน พ.ร.ก.ดังกล่าวก่อนจะนำไปประกาศใช้

เมื่อถามว่าเมื่อไหร่จึงจะมีความชัดเจนว่าต้องแก้ไข พ.ร.ก.โรคติดต่อฯ หรือไม่ อย่างไร  นายวิษณุกล่าวว่าต้องรอฟังจากฝ่ายแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขก่อน เมื่อถามอีกว่าถ้า พ.ร.ก.นี้ได้รับการแก้ไขอีกครั้งแล้ว จะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่อีกหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ต้องส่งที่ประชุม ศบค. สามารถเสนอต่อที่ประชุม ครม.ได้เลย

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า พ.ร.ก.โรคติดต่อฯ ที่ได้ผ่าน ครม.ไปแล้วนั้น มีมาตรการระดับสูง เพราะตอนนั้นคาดหวังว่าจะนำมาใช้แทนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แต่ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลกได้ลดระดับลง เพราะฉะนั้น พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่เรามีอยู่แล้ว อาจใช้ต่อไปได้ หรือนำมาปรับแก้ด้วยการจัดทำเป็นร่าง พ.ร.บ.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรากำลังคิดกันอยู่