จากที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ มอบนโยบาย ให้กรมการค้าภายในเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการค้าในท้องถิ่น ผู้ค้าในตลาดต้องชม และตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในนั้น นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาด เพิ่มโอกาสทางการค้า เชื่อมโยงพื้นที่จำหน่าย กระจายรายได้ ผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนภายใต้แนวคิด “ตลาดเที่ยวได้สไตล์ไทยๆ Village to Town” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการค้าในท้องถิ่น ผู้ค้าในตลาดต้องชม และตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ได้มีช่องทางการจำหน่าย ระบายสินค้า และเกิดการเชื่อมโยงการซื้อขายกับภาคส่วนต่าง ๆ  ตลอดจนการเพิ่มช่องทางสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน การสร้างการรับรู้ถึงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต โดยถ่ายทอดเรื่องราวให้เกิดการจดจำ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังวิกฤติ COVID-19 ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ และดึงเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของไทย

ภายในงานจะพบกับสินค้าและผลิตภัณฑ์เด่นจากตลาดต้องชมที่มีชื่อเสียงของประเทศ และผลไม้คุณภาพดีราคาถูก ที่รวบรวมไว้ในโซน “ตลาดต้องชม” บริเวณลาน พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่วันที่ 18-23 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. จนถึง 22.00 น. ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ สำหรับสายชอปปิง ที่หลงใหลงานคราฟต์ และผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมือผู้ผลิตโดยตรง ในงานยังมีโซน “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” ซึ่งได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ จนมีคุณภาพทัดเทียมระดับสากล เริ่มตั้งแต่วันที่ 18-20 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. จนถึง 22.00 น.