ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด” สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรอิสระ และองค์การมหาชน (สำหรับหน่วยงาน MOU) เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ย MRR-0.25% ต่อปี หรือ MRR ต่อปี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน) วงเงินกู้สูงสุดรายละ 500,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 10 ปี โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ตั้งเเต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2565

สำหรับคุณสมบัติผู้กู้

1.เป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน)

2.มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3.เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

4.ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน) ในวันที่ยื่นกู้

สนใจสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อได้เลยที่ https://bit.ly/3FT3r5

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/GSBGovDepCOVID

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.gsb.or.th

และ  Facebook : GSB Society