เมื่อวันที่ 19 พ.ค. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีนักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิยาคม กทม. ประท้วงผู้บริหารถึงสภาพอาคารเรียนในวันเปิดภาคเรียน ว่า นายวิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รายงานเรื่องที่เกิดขึ้นให้ตนรับทราบแล้ว ซึ่งได้มีการชี้แจงว่า โรงเรียนอยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โดยได้เร่งรัดผู้รับเหมาแล้วว่า ให้เร่งดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนให้เสร็จโดยเร็ว อีกทั้งได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับนักเรียนทุกคนแล้ว ซึ่งนักเรียนรับทราบและไม่มีเหตุการณ์บานปลายใดๆ

สุดทน! นร.รร.ดังย่านบางปะกอกฮือประท้วง! โรงเรียนหรือไซต์งานก่อสร้าง!

ทั้งนี้ ตนได้ย้ำให้ ผอ.โรงเรียนเร่งดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนให้เสร็จ เพราะสถานศึกษาจะต้องปลอดภัยในทุกมิติ เพื่อให้นักเรียนได้มาโรงเรียนอย่างสบายใจ.