เมื่อวันที่ 19 พ.ค. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีมีการนัดทานข้าวกับพรรคเล็ก และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย ว่า นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรค พท. ไม่ได้แจ้งการดำเนินการนี้มาเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เป็นการพูดคุยทั่วไปตามที่ได้แถลงข่าว ซึ่งในส่วนของนายยุทธพงศ์ยืนยันกิจกรรมที่ท่านจะดำเนินการไป แต่ถ้าถามว่า พรรค พท. มีท่าทีอย่างไรในเรื่องนี้ ก็ต้องเรียนว่า การดำเนินการในส่วนของนายยุทธพงศ์ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่ เป็นแนวทางในการทำหน้าที่เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุล ซึ่งมีสิทธิที่จะทำได้ และเป็นกิจกรรมที่ไม่จำเป็นต้องใช้มติพรรค เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการแสวงหา หรือหาโอกาสเพื่อใช้ประกอบกับการดำเนินการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นกิจกรรมทางการเมืองที่จะพูดคุยกับสมาชิกพรรคอื่นๆ

แต่เมื่อดำเนินการไปแล้ว แนวทางที่ได้มาจะนำมาเป็นมติพรรคหรือไม่ ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง ทั้งนี้ เราต้องดูผลลัพธ์ปลายทางด้วยว่า มันจะบวก หรือลบอย่างไร แต่ในมุมของการทำหน้าที่นั้นเป็นบวกอยู่แล้ว เพราะอย่างน้อยก็ทำให้ได้รับรู้ รับทราบว่า อีกฝั่งมีความคิด หรือมีการตอบสนองต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจของเราอย่างไร