สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 20 พ.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 6,463 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 6,462 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,177,943 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,091 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,144,296 ราย กำลังรักษา 58,910 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,037 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 13 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 14.1

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,401,378 ราย หายป่วยแล้ว 4,312,790 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 41 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 29,678 ราย