ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พ.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ 3 กลุ่มก้าวหน้า นำผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เบอร์ 7-12 ทั้ง 4 เขต เข้าของคะแนนเสียงโค้งสุดท้าย จากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเมืองพัทยา โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ทั้งนี้นายธนาธรได้นำผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ 3 และผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เบอร์ 7-12 เข้าแนะนำตัวกับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานตามฝ่ายต่างๆ พร้อมได้มีการชี้แจงนโยบายของคณะก้าวหน้า เพื่อทวงพัทยาคืนมาเป็นของทุกคน ภายใต้ 8 นโยบายหลัก ประกอบด้วย 1.นโยบายพัฒนาเมือง 2.นโยบายเศรษฐกิจ 3.นโยบายบริหารจัดการน้ำ 4.นโยบายสิ่งแวดล้อม 5.นโยบายการศึกษา 6.นโยบายสาธารณสุข 7.นโยบายความเท่าเทียม และ 8.นโยบายรัฐเปิดเผย โดยใช้เวลาการแนะนำตัวและการชี้แจงแต่ละฝ่ายแบบสั้นๆ ก่อนจะเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานเมืองพัทยา ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.นี้