เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.แถลงว่าที่ประชุม ศบค.เห็นชอบปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศและทางบกเริ่มวันที่ 1 มิ.ย.รายละเอียดดังนี้

(1) ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล Professional ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม.ก่อนเดินทาง

(2) ยกเลิกการกักตัวในกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือ ได้รับไม่ครบ และไม่มีผลตรวจโดยเมื่อเดินทางมาถึงสนามบิน สามารถตรวจ Professional ATK บุคลากรที่สนามบิน เพื่อความสะดวก

(3) ที่ประชุม ศบค.ปรับการลงทะเบียนระบบไทยแลนด์ พาส (Thailand Pass) จากเดิมทุกคนที่เดินทางเข้าไทย ต้องลงทะเบียนระบบไทยแลนด์พาส ของใหม่ให้เฉพาะชาวต่างชาติลงทะเบียนระบบไทยแลนด์ พาส เท่านั้น ส่วนคนไทยไม่ต้องลงทะเบียน เพราะมีระบบหมอพร้อมรองรับ

(4) ปรับรูปแบบระบบไทยแลนด์ พาส ให้ลงทะเบียนง่ายขึ้น ชาวต่างชาติใช้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็น ประกอบด้วย 1) Vaccine/Test 2) Insurance และ 3) Passport (VIP/TIP) จากนั้นออก QR code ได้ทันทีหลังลงทะเบียนเสร็จ (ไม่มีการรออนุมัติ) และต้องทำประกันสุขภาพ วงเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

(5) ส่วนการเข้าประเทศไทยผ่านพรมแดนทางบกนั้น ใช้บอร์เดอร์พาส (Border pass) หรือพาสปอร์ต (Passport) คนไทยไม่ต้องกักตัว แต่ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนครบถ้วน อาจต้องมีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ณ จุดผ่านแดน สำหรับการระงับกลุ่มข้าราชการและนักเรียนทุนชาวไทย ไม่ให้เดินทางเมื่อปี 2563 ตอนนี้ให้เดินทางได้แล้ว.