เมื่อวันที่ 21 พ.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยนักศึกษาจบใหม่ และคนหางานเป็นอย่างมาก ได้กำชับกระทรวงแรงงาน เร่งหาตำแหน่งงานให้เพียงพอกับผู้ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งในเรื่องนี้ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไม่เคยนิ่งนอนใจเตรียมตำแหน่งงานในประเทศ 158,503 อัตรา และต่างประเทศ 114,474 อัตรา รวมทั้งสิ้น 272,977 อัตรา ไว้รองรับเบื้องต้นแล้ว โดยต้องการจ้างงานแบบไม่ระบุวุฒิการศึกษา 197,326 อัตรา ระดับ ปวช.และ ปวส. 36,771 อัตรา ปริญญาตรี 35,593 อัตรา ปริญญาโทและปริญญาเอก รวม 3,287 อัตรา ซึ่ง 5 จังหวัดที่ต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และระยอง

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังเตรียมตำแหน่งงาน ในอุตสาหกรรม S-Curve มากกว่า 4 หมื่นอัตรา ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ที่เน้นสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเดิม (S-Curve) พร้อมกับสร้างอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต (New S-Curve) สอดรับกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อทำให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ โดยข้อมูล ณ เดือน พ.ค. 2565 พบว่าอุตสาหกรรม S-Curve 5 อันดับแรกที่มีความต้องการมากที่สุดได้แก่ 1.อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 2.อุตสาหกรรมยานยนต์ 3.อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 4. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 5.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ และนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครงาน สามารถใช้บริการที่เว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ.doe.go.th” หรือแอพพลิเคชั่น “ไทยมีงานทำ” โดยคนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด โดย Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ และภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ และสำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ ที่ต้องการช่องทางรับสมัครงาน สามารถลงทะเบียนนายจ้าง เพื่อประกาศตำแหน่งงาน และคัดลอกรายชื่อผู้หางาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694.