เมื่อวันที่ 21 พ.ค. นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษา รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ตนพร้อมด้วย นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสกล จุลาภา รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ เกตุแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน การศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลการเจาะสำรวจ (ชนิดแร่ดีบุก ทองแดง ตะกั่ว ทังสเตน เหล็ก) ของบริษัท สยามโลหะอุตสาหกรรม จำกัด พื้นที่อาชญาบัตรพิเศษ ที่ 1-3/2562 โดยมี นายกัมพล นิลพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย นายศักดา ริดเกาะ นักธรณีอาวุโส บริษัท สยามโลหะอุตสาหกรรม จำกัด ให้การต้อนรับ และนายอธิปฐ์ ปิยนามวาณิช สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ณ บริษัท สยามโลหะอุตสาหกรรม จำกัด ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยบริษัท สยามโลหะอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจแร่ได้รับอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 อาชญาบัตรสิ้นอายุในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 (รวมระยะเวลา 5 ปี) อาชญาบัตรพิเศษที่ 1-3/2562 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถ้ำ ตำบลกะไหล และตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มีพื้นที่รวม 23,020 ไร่

นายสุชาติ กล่าวว่า คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับฟังการบรรยายลักษณะธรณีวิทยา แนวโน้มในการพัฒนาแหล่งแร่ ในเชิงพาณิชย์ของแหล่งแร่พื้นที่สำรวจ ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนาต่อยอด ในการสำรวจเพื่อหาแหล่งแร่ลิเทียมที่พบในพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสำรวจแหล่งแร่สำหรับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ในอนาคต ซึ่งทั่วโลกกำลังเร่งปรับตัวตามนโยบายการสนับสนุนด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่างชัดเจน

ที่ปรึกษา รมว.อุตสาหกรรม กล่าวด้วยว่า สำหรับประเทศไทย ได้กำหนดเป้าหมายสำคัญว่า รถที่จะจดทะเบียนใหม่จะต้องเป็นยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์ที่มีการปลดปล่อยของเสียเป็นศูนย์ (ZEV) ภายในปี ค.ศ. 2035 ดังนั้น จึงส่งผลให้ความต้องการแบตเตอรี่ชนิดอัดประจุไฟใหม่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อรองรับการผลิตแบตเตอรี่ชนิดใหม่ๆ เป็นอย่างมาก