เมื่อเวลา 07.45 น. วันที่ 22 พ.ค.ที่โรงเรียนสวนบัว ซอยราชครู เขตพญาไท นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วยนายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (ผอ.กกต.กทม.) ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.โดยกำชับกรรมการประจำหน่วยให้ปฏิบัติงานตามที่กฎหมายและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 หากพบว่ามีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งคนใดมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา ทางหน่วยเลือกตั้งได้จัดคูหาพิเศษแยกไว้เฉพาะเพื่อคอยอำนวยความสะดวก

จากนั้น นายอิทธิพร ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้มีคำร้องที่ยื่นเข้ามาแล้วประมาณ 16 คำร้อง โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่วนใหญ่เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 65 (5) เกี่ยวกับการหาเสียงใส่ร้าย ส่วนกรณีที่มีผู้สมัครไปร้องศาลปกครองว่าการเลือกตั้งไม่เป็นธรรม และขอให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปนั้น มองว่าเมื่อศาลปกครองยังไม่มีคำสั่งใดออกมา การเลือกตั้งจึงยังเป็นไปตามเดิม ไม่มีเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ กกต.คาดหวังว่าจะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิประมาณ 70% แม้ว่าฝนจะเป็นอุปสรรคต่อการออกมาใช้สิทธิ แต่ยังเชื่อว่าฝนจะไม่ตกทั้งวัน ประกอบกับเมื่อไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และเมืองพัทยา มาเป็นระยะเวลานาน หวังว่าประชาชนจะตื่นตัวและออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันเป็นจำนวนมาก และขอเน้นย้ำว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะทาง ผอ.กกต.กทม.และทางปลัด กทม. ได้คุมเข้ม และจัดหน่วยเลือกตั้งตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคโควิด

หากประชาชนจะนำปากกามาเองสามารถนำมาได้ แต่ที่หน่วยเลือกตั้งได้จัดปากกาไว้คอยอำนวยความสะดวกไว้เช่นกัน มีการทำความสะอาดตลอดเวลาตามแนวทางปฏิบัติ ขอเน้นย้ำว่า หากนำปากกามาเอง ขอให้เป็นปากกาเฉพาะสีน้ำเงินเท่านั้น อย่านำสีอื่นมาเพราะจะทำให้บัตรเสียได้

นายอิทธิพร กล่าวว่า ส่วนการนับคะแนนคาดว่า จะสามารถทราบผลการนับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งได้ไม่เกินเวลา 19.00 น. เพราะจากเดิมผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากหน่วยเลือกตั้งละประมาณ 800-1,000 คน เราเฉลี่ยให้ลดลงเหลือเฉลี่ยหน่วยเลือกตั้งละ 600 คน เพื่อลดความแออัด ส่วนผลการรวมคะแนนทั้งหมดผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. จากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,817 แห่ง จะพยายามรวบรวมและประกาศผลคะแนนแบบไม่เป็นทางการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ส่วนการประกาศผลการเลือกตั้ง จะเป็นไปตาม มาตรา 17 วรรคหนึ่งและวรรคสอบตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 หากตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะสามารถประกาศผลได้ภายใน 30 วัน แต่หากไม่มีเรื่องร้องเรียนเลย จะสามารถประกาศผลได้เร็วสุดภายใน 7 วัน โดย กกต.จะพิจารณาอย่างละเอียด ถี่ถ้วน ด้วยความเป็นธรรม

จากนั้น นายอิทธิพร ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ 32 ที่โรงเรียนสวนบัว ซอยราชครู เขตพญาไท ลำดับที่ 220 และเดินทางไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ลงคะแนนเสียงที่สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน.